!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Chrząstowice

Miejscowość o obszarze 3,07 km2 , liczy 453 mieszkańców w tym  232 kobiet , 221 mężczyzn. Funkcję Sołtysa pełni Bronisław Kapusta.

— (Chrastouuice — 1282–86, Chrzanstowicz — 1353, Chrzansthowycze — 1470-80, Chrząstowice — 1581).

Wieś leży nad samą Wisłą, na północny zachód od Brzeźnicy

Od roku 1178 tereny na której leży wieś włączone zostały do księstwa opolsko-raciborskiego, a po jego podziale — do księstwa oświęcimskiego.

Również to księstwo uległo podziałowi i Chrząstowice po roku 1445 znalazły się w księstwie Zatorskim, aż do roku 1513 kiedy to zostało ono przyłączone do Królestwa Polskiego. W roku 1564 Chrząstowice weszły w skład powiatu śląskiego w woj. krakowskim.

Wieś z całą pewnością istniała w połowie XIII wieku. Wtedy też należała do parafii p.w. św. Trójcy w Czernichowie. Wspomina to dokument z 1353 roku przenoszący wieś z tej parafii do nowo erygowanej parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła w Tłuczani. Wynika z tego, że w przeszłości

Chrząstowice mogły leżeć na lewym brzegu Wisły. W roku 1353 i jeszcze w 1370 właścicielem wsi, a także Stogniowic, Brodeł, Tłuczani, Kossowej i

Łętkowic był Dziersław. W roku 1426 z nadania księcia zatorskiego Janusza trafiła do rodziny Porębskich herbu Nabram (Waldorff) z Poręby Żegoty.

Wieś wspomina także Jan Długosz w Liber Beneficiorum (1470-80). Pisze, że wieś od niedawna należy do parafii w Tłuczani i są w niej 4 łany kmiece, a piąty należy do plebana w Tłuczaniu. Właścicielem wsi (części) był dzierżawca był Andrzej z Poręby Żegoty herbu Nabram.

W latach 1458–75 właścicielem jakieś części wsi był Jan Radwan z Brzeźnicy. Jakąś część wsi mieli również Tęczyńscy herbu Topór., którzy obecni tu byli na początku XVI wieku. Wiadomo, że w roku 1518 (współ)właścicielem dóbr chrząstowskich był Henryk Porębski, który wówczas miał czterech synów: Jana, Stanisława, Piotra i Henryka. Kolejny Porębski — Andrzych (z Poręby Żegoty) w roku 1521 odkupił od Tęczyńskich część wsi Chrząstowice i oddał ją synowi, również Andrzychowi. Nie na długo, gdyż w wyniku koligacji małżeńskich właścicielami wsi zostali

Myszkowscy (1530–39), a następnie Rozdrażewscy. Wieś musiała trafić do dyspozycji króla, gdyż w 1566 roku wieś Chrząstowice i Kossową

nadał (lub zwrócił) król Zygmunt August, wymienionemu wcześniej Andrzychowi (Andrzejowi) Porębskiemut.

Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1581 podaje, że wieś Chrząstowice znajdują się w parafii Tłuczań i ich właścicielem był już niejaki Wężyk.

We wsi był dwór i folwark oraz 5 kmieci na tzw. półłankach (12—13 ha), 10 zagrodników z rolą , 10 komorników bez bydła oraz 4 rzemieślników.

W wyniku małżeństwa jednej z córek Paprockich, Chrząstowice i Kossowa trafiają w ręce Żydowskich z Żydowa, a następnie Paprockich herbu Ogończyk.

Kolejna Paprocka wniosła te dobra w posagu Antoniemu Bonifacemu Wybranowskiemu. Po nim majątki te odziedziczyli: Celestyn Wybranowski i Jan

Łopuszański. W roku 1844 wioski te kupił Mikołaj Dąbski herbu Godziemba.

 

 
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170