!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetargi : 2010 rok

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
21 Przeprowadzenie szkoleń dla 3 rodzin Beneficjentów ostatecznych Projektu Systemowego realizowanego przez Gminę Brzeźnica - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy pod nazwą CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE BRZEŹNICA- JESTEŚMY AKTYWNI, w zakresie: 1. Asyste
22 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bęczyn, Brzeźnica, Brzezinka, Paszkówka i Sosnowice -w podziale na sześć zadań
23 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
24 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w km 0+100 - 0+493 w ciągu drogi powiatowej nr 1768 Brzeźnica - Tomice w miejscowości Nowe Dwory
25 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
26 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi ( szkolenie ) : Kurs na prawo jazdy kat B
27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi ( szkolenie ) : Kucharz małej gastronomii
28 Remont drogi w miejscowości Marcyporęba -Podlesie w km 0+ 450 - 0+900
29 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
30 Dowóz i odwóz dzieci do i z Gimnazjum w Brzeźnicy
31 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
32 Udzielenie zamówienia - Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Brzeźnicy w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym
33 DZIECIĘCY RAJ SPRAWNOŚCI I ZDROWIA - budowa placów zabaw w kolejnych siedmiu sołectwach Gminy Brzeźnica
34 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
35 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
36 Dowóz i odwóz dzieci do i z Gimnazjum w Brzeźnicy
37 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Brzeźnica : WDK Wyźrał i WDK/OSP Tłuczań oraz wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego w WDK/OSP Tłuczań
38 Remont dróg gminnych w miejscowościach : Bęczyn droga nr K470003, Nowe Dwory droga nr K 470029, Marcyporęba droga nr K470022, Paszkówka droga nr K 470033 i nr K 470030, Łączany droga nr K 470036 i Sosnowice droga nr K470043 w ramach usuwania skutków klęsk
39 Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku OSP Marcyporęba
40 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Strona 2 z 3

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170