!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów oraz usług outplacementowych

PUP_Wadowice_2010

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach przystąpił do projektu „ Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów oraz usług outplacementowych” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach pod działania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 


Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach w oparciu o swoje kompetencje jest w stanie zaoferować różne formy wsparcia dla inwestorów zamierzających tworzyć nowe miejsca pracy, którzy mają zamiar poszerzyć dział gospodarczy lub zmuszeni są dokonać zwolnień pracowników tym : pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe jako usługa wspierająca proces rekrutacji, usługi wspierające zmianę zawodu bądź podnoszenia kwalifikacji, programy wspierające tworzenie nowych miejsc pracy, usługi outplacementowe. Prezentacja powyższych form wsparcia możliwych do wykorzystania w procesie świadczonych usług na rzecz inwestorów ma charakter ogólny i wskazuje tylko na najbardziej typowe, nie wyczerpujące całego katalogu usług.

Szczegółowy katalog usług i kompetencji zostanie przygotowany i przedstawiony po uzgodnieniu z inwestorem, tak aby dopasować wachlarz usług do rzeczywistych potrzeb inwestora.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 33 873 71 00 wewnętrzny 104

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170