!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ - Budowa kompleksu sportowego

ZI – 341-90/2009 Brzeźnica, dnia 20.07.2009 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że do przetargu nieograniczonego na zadanie:

Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Paszkówce wraz z modernizacją budynku szkoły, wykonaniem parkingu oraz remontem chodnika”

 

złożono 6 ofert, z których do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 3 firmy:

Usługi Budowlane „GRESMAR”

Stanisław Chodacki

32-051 Wielkie Drogi nr 224

za cenę oferty brutto: 2.159.308,03 zł

 

Jest to najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 91,4 pkt.

 

OFERTA NR 1 Firmy:

FORTUNET” Robert Dulba

30 – 091 Kraków, ul. Bronowicka 69 lok. 108

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 87,8 pkt.

 

OFERTA NR 2 Firmy:

MUR – BET Adam Dumana

33-318 Gródek nad Dunajcem 99

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 89,1 pkt.

 

OFERTA NR 4 Firmy:

DDS_- PHENIX” Sp. Z o.o.

30 – 091 Kraków, ul. Bronowicka 42/603

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 82,5 pkt.

 

OFERTA NR 5 Firmy:

Firma Handlowo – Usługowa

DEKAR” Dariusz Kwartnik

34-124 Klecza Górna, Łękawica 119

Została wykluczona i odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2,pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych

OFERTA NR 6 Firmy:

Zakład Remontowo – Budowlany, Grzegorz Boba

32-607 Polanka Wielka, ul. Ogrodowa 83

Została wykluczona i odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170