!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Informacja z otwarcia ofert - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego


Brzeźnica, dnia 04.12.2017

 

ZP.271.342.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.12.2017r w postępowaniu przetargowym pn. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości 1.700.000,00 zł. na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Brzeźnica w 2017 roku”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 187.000,00 zł.

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty / brutto/

60%

Wypłata transzy kredytu od dnia złożenia dyspozycji wypłaty 40%

1.


Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy

ul. Kalwaryjska 5

34-114 Brzeźnica

141.126,41

1 dzień

2.


Beskidzki Bank Spółdzielczy

Oddział w Wadowicach

ul. Lwowska 72 A

34-100 Wadowice

115.952,07

1 dzień

             

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert o której mowa w art.86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. od dnia 04.12.2017r. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

 

tel: 33 8792 029
fax. 33 8792 092

www.brzeznica.pl
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Oryginał pisma >> pobierz

  

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170