!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

DSC04905 w

Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica

zwołuje

na dzień 27 września 2017 roku (środa) na godz.14.00

XXIX SESJĘ VII KADENCJI RADY GMINY BRZEŹNICA, która odbędzie się
w Galerii Polsko - Słowackiej w Brzeźnicy z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
  4. Interpelacje i zapytania do Wójta Gminy Brzeźnica.
  5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności w okresie międzysesyjnym.
  6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy za 2016 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

      1)   zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2017 - Nr XXI/197/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

      2)   wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnica,

      3)   zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

      4)   udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wadowickiego,

      5)   wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia,

      6)   uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji i Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Brzeźnica na lata 2018-2021,

      7)   ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brzeźnica w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

      8)   udzielenia dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usługowego w Brzeźnicy.

  1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania do Wójta Gminy.
  2. Wolne wnioski.

10. Zakończenie sesji.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170