!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik zapytania ofertowego - Realizacja kursu prawa jazdy kat. „B” dla 1 osoby niepełnosprawnej

 

GOPS2

 

Projekt „Nowe możliwości – nowe szanse” w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0016/15

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja kursu prawa jazdy kat. „B” dla 1 osoby niepełnosprawnej.

II. Warunki współpracy:

 

 1. Umowa cywilno-prawna realizowana w okresie od podpisania umowy do 30.12.2017
 2. Zajęcia teoretyczne realizowane w pomieszczeniach udostępnionych przez Wykonawcę na terenie gminy Brzeźnica lub Wykonawca zapewni dojazd dla uczestników na miejsce realizacji.
 3. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-       zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.brzeznica.pl oraz www.bip.malopolskie.pl/ugbrzeznica

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego
 2. Ośrodek Szkolenia Kierowców Marek Wysogląd, wpłynęło 27.07.2017, koszt za osobę 2200,00 zł. brutto.
 3. Spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenia zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zajęcia teoretyczne odbywa się będą w sali wykładowej zlokalizowanej w Wadowicach ul. Lwowska 32.

 1. Kryteria wyboru ofert:
 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 2. cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90
 1. doświadczenie wykonawcy w realizacji usługi tożsamej z przedmiotem zamówienia– 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

WYBÓR WYKONAWCY

 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Marek Wysogląd 90 +10 = 100 pkt.

Wybrana została oferta Ośrodek Szkolenia Kierowców Marek Wysogląd. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

 

Protokół sporządzono w dniu 04.08.2017

Kierownik GOPS

Grzegorz Wojtas

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170