!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik zapytania ofertowego - Trening asertywności moduł I

GOPS2

 

Projekt „Nowe możliwości – nowe szanse” w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0016/15

Brzeźnica 13.06.2017

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Nowe możliwości – nowe szanse” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy z zakresu: Trening asertywności moduł I.

Szczegółowy zakres szkolenia:

Ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę, Czym naprawdę jest asertywność, czym jest, a czym nie jest asertywność, granice asertywności, cztery typy zachowań: asertywność, agresja, uległość, manipulacja, koszty zachowań nie asertywnych, koszty i korzyści wynikające z zachowań asertywnych, kiedy wybrać uległość a kiedy agresję, pięć zasad asertywności, jak mówić asertywnie, kluczowe założenia dotyczące otwartej, uczciwej komunikacji, analiza transakcyjna Erica Berne’a

 1. Warunki współpracy:
  1. Umowa cywilno - prawna.
  2. Termin realizacji szkolenia: 17-18.06.2017.
  3. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego.
  4. Ilość grup: 2 grupy.
  5. Ilość uczestników: do 13 osób na grupę.
  6. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 16h – 8 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
  7. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.
  8. Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych - Wykonawca musi zrealizować szkolenie dla dwóch grup.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.
 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia
 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-       zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.brzeznica.pl oraz www.bip.malopolskie.pl/ugbrzeznica

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego
 2. Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy SEMEKS, wpłynęło 12.06.2017 godzina 8.34, koszt za godzinę 81,00 zł. brutto, brak wymaganych oświadczeń.
 3. Rajos Consulting Rafał Stelmasik, wpłynęło 11.06.2017, koszt za godzinę 37,50 zł., powyżej 5 szkoleń,
 4. Marzena kowalczyk, wpłynęło 11.06.2017, koszt za godzinę 90,00 zł.,
 5. Atut lider kształcenia centrum szkoleniowe, wpłynęło 12.06.2017 godzina 8.59, koszt za godzinę 85,00 zł., - brak doświadczenia.,
 6. Centrum szkoleń wielozawodowych "Delta", wpłynęło 12.06.2017 godzina 8.56, koszt za godzinę 37,89 zł. – powyżej 5 szkoleń
 7. Compen Sp. z o.o., wpłynęło 12.06.2017 godzina 8.41, koszt za godzinę 179,81 zł – powyżej 5 szkoleń,
 1. Spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Krakowski Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy SEMEKS – brak wymaganego oświadczenia w pkt 4.d rozeznania.

Oświadczenia zawarte w ramach ofert potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu wszystkich oferentów.

 1. Kryteria wyboru ofert:
 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 2. cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90
 1. doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń– 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

WYBÓR WYKONAWCY

 1. Rajos Consulting Rafał Stelmasik, 90 + 10 = 100
 2. Marzena Kowalczyk, 37,50 + 10 = 47,50 pkt
 3. Atut lider kształcenia centrum szkoleniowe, 39,70 + 0 = 39,70 pkt.,
 4. Centrum szkoleń wielozawodowych "Delta", 89,07 + 10 = 99,07 pkt.
 5. Compen Sp. z o.o., 18,77 + 10 = 28,77 pkt,

Wybrana została oferta Rajos Consulting Rafał Stelmasik. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

Protokół sporządzono w dniu 13.06.2017

Kierownik GOPS

Grzegorz Wojtas

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170