!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Dowóz uczniów z terenu Gminy Brzeźnica

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), informuję, że w prowadzonym przez : Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Brzeźnicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn „Przetarg na dowóz uczniów do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kaczynie oraz Wadowicach od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.” w trybie przetargu nieograniczonego:

- złożono 4 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr : 1

 

Usługi Transportowe i Przewozowe

Dariusz Mikołajczyk

ul. Wikliniarzy 105

34-103 Woźniki

 

Uzasadnienie wyboru :
Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest korzystną w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Liczba punktów w kryterium ocena ofertowa : 98,33 pkt

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Lp

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena-95%

Razem liczba pkt

Liczba pkt autobus zastępczy - 5%

1.

Usługi Transportowe i Przewozowe

Dariusz Mikołajczyk

ul. Wikliniarzy 105

34-103 Woźniki

95,00

98,33

3,33

2

 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o.

ul. Wodzisławska 2

43-200 Pszczyna

68,13

73,13

5

3

PRZEWÓZ OSÓB

Roman Brusik

ul. Górna 36

34-108 Frydrychowice

93,62

96,95

3,33

4

Prywatny Przewóz Osób i Towarów

Mieczysław Byrski

Ponikiew 230

34-100 Wadowice

65,10

68,43

3,33

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługuje Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma ( informacje przyjąłem dnia……..…podpis ) emailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania pisma email.


Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu .

Do wiadomości :

  1. Usługi Transportowe i Przewozowe Dariusz Mikołajczyk ul. Wikliniarzy 105, 34-103 Woźniki
  2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o. o. ul. Wodzisławska 2, 43-200 Pszczyna
  3. Przewóz Osób Roman Brusik ul. Górna 36, 34-108 Frydrychowice
  4. Prywatny Przewóz Osób i Towarów Mieczysław Byrski Ponikiew 230, 34-100 Wadowice
  5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica

 


 

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), informuję, że w prowadzonym przez: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Brzeźnicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Zelczynie oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 9 z terenu Gminy Brzeźnica od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.” w trybie przetargu nieograniczonego:

- złożono 2 oferty, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr : 1

Usługi Transportowe i Przewozowe

Dariusz Mikołajczyk

ul. Wikliniarzy 105

34-103 Woźniki

 

Uzasadnienie wyboru :
Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest korzystną w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych.
Liczba punktów w kryterium ocena ofertowa : 98,33 pkt

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podaje nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym, kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Lp

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena-95%

Razem liczba pkt

Liczba pkt autobus zastępczy - 5%

1.

Usługi Transportowe i Przewozowe

Dariusz Mikołajczyk

ul. Wikliniarzy 105

34-103 Woźniki

95,00

98,33

3,33

2

 

 

Marzena Szczurek

„Globus”

ul. Wyspiańskiego 23

43-605 Jaworzno

92,18

97,18

5

 

Informujemy, że na czynności Zamawiającego przysługuje Państwu środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma ( informacje przyjąłem dnia……..…podpis ) emailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania pisma email.


Dziękujemy Wykonawcom za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu .

Do wiadomości :

  1. Usługi Transportowe i Przewozowe Dariusz Mikołajczyk ul. Wikliniarzy 105, 34-103 Woźniki
  2. Marzena Szczurek „Globus” ul. Wyspiańskiego 23, 43-605 Jaworzno
  3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeźnica
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170