!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Zaproszenie do składania ofert - Usługa noclegowo gastronomiczna

PROJ1nsp-144

Postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu „Nowe możliwości – nowe szanse” poddziałania 9.1.1
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0016/15

Usługa noclegowo gastronomiczna

!! UWAGA !!
zmiana terminu składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 41 osób w tym 22 uczestników projektu, 17 dzieci w wieku 4 - 14 lat, 2 pracowników socjalnych oraz 2 trenerów w terminie 09-12.08.2016.

 

1. Szczegóły zapytania ofertowego pobierz
2. Formularz ofertowy pobierz

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170