!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Zapytania Ofertowego - Indywidualne poradnictwo psychologiczne

alt

 

Projekt „Nowe możliwości – nowe szanse” w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0016/15

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Przedmiot zamówienia:

 

Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla - klientów GOPS - w wymiarze maksymalnie 92 godziny. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne - dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

 

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów – najniższa cena.

W ramach oceny oferty otrzymały następującą ilość punktów:

 

  1. EMPATIA Adam Bugiel - Koszt za godzinę 48,00 zł., Łączny koszt brutto: 4416,00 zł. Ilość uzyskanych punktów: 100 – najniższa cena.

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;

Wybrana została oferta firmie: EMPATIA Adam Bugiel, Chrząstowice 132, Brzeźnica, Koszt usługi za godzinę: 48 zł. brutto, oferta uzyskała największą ilość punktów.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170