!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Kurs dla opiekunów osób zależnych

Czas_Na_Aktywnosc_2012

W dniach od 2 do 13 grudnia 2013 r. w Domu Integracji Społecznej w Paszkówce (dawna Wikarówka) odbył się „Kurs dla opiekunów osób zależnych”.

Kurs został przygotowany w ramach realizowanego w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. projektu systemowego o nazwie „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE BRZEŹNICA – JESTEŚMY AKTYWNI”.

 

Projekt ten współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

W kursie uczestniczyć mogli wytypowani po przeprowadzeniu diagnozy Uczestnicy Projektu. W ramach szkolenia uczestnicy mogli zapoznać się z następującymi zagadnieniami: znaczenie komunikacji w pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi i dziećmi, gerontologia, podstawy psychiatrii i psychologii, pierwsza pomoc przed medyczna, podstawy higieny i pielęgnacji osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci, dietetyka i przygotowanie posiłków, organizacja pracy własnej oraz zasady bezpieczeństwa, zasady etyki zawodowej, znaczenie rehabilitacji-relaksacja, masaż osób niepełnosprawnych oraz dzieci, ryzyko urazów kręgosłupa przy wykonywaniu czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych. W trakcie zajęć przeprowadzone zostało spotkanie z doradcą zawodowym, najpierw było to spotkanie z całą grupą, a następnie uczestniczki mogły indywidualnie porozmawiać z doradcą.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170