!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przedstawiciele komitetu protestacyjnego wsi Kossowa gościli na Sesji Rady Gminy

IMG_8919_Rez Na sesji Rady Gminy Brzeźnica która odbyła się w dniu 30 października 2012 roku gościli przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego wsi Kossowa w osobach Przewodniczącego Komitetu - Pana Kazimierza Woźniczki i Pani Magdaleny Borkowskiej.

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Bogusław Antos przedstawił zebranym krótką informację na temat realizowanej przez GDDKiA w Krakowie modernizacji drogi krajowej na terenie naszej gminy. Poinformował między innymi, że „w Brzeźnicy trwa długo oczekiwana budowa chodnika na odcinku od Urzędu Gminy do skrzyżowania z drogą powiatową na Liszki. Postulaty w sprawie budowy chodnika były zgłaszane przez mieszkańców i władze gminne już od 2005 roku. Dzięki staraniom Gminnego Samorządu na prawie całym odcinku drogi przebiegającym przez teren naszej gminy położona jest nowa nawierzchnia asfaltowa, co w znaczny sposób niweluje drgania budynków zlokalizowanych wzdłuż drogi. Rozpoczęła się również długo oczekiwana modernizacja drogi krajowej w miejscowościach Nowe Dwory, Kossowa i Tłuczań. Jednakże nikt z nas nie spodziewał się, ze modernizacja drogi zamiast poprawy przyniesie zagrożenie bezpieczeństwa pieszych. Gmina Brzeźnica nie została zapoznana z projektem przebudowy drogi, dlatego nie mogliśmy wcześniej interweniować. Nie mięliśmy, bowiem wiedzy w jaki sposób droga będzie remontowana. Po rozpoczęciu robót interweniowałem w tej sprawie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Z mojej inicjatywy w Kossowej zostało zorganizowane spotkanie przedstawicieli Komitetu Protestacyjnego z przedstawicielami GDDKiA, wykonawcą i projektantem. GDDKiA wstępnie obiecała, że na odcinkach, gdzie jest to możliwe pobocze zostanie poszerzone. Nie rozwiązuje to jednak problemu. Będziemy czynić starania o budowę chodnika”.

 

Następnie Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego w imieniu Komitetu odczytał pismo skierowane do Rady Gminy i Wójta Gminy, po czym podziękował Wójtowi Gminy, za zaangażowanie w sprawę poprawy bezpieczeństwa pieszych na drodze 44. „ Pragnę podziękować Panu Wójtowi za zaangażowanie się, bo wiemy ile kosztowało go to nerwów i kontaktów, które poruszył. Pragniemy, aby również Rada włączyła się w naszą sprawę i wspomogła nasze działania " - te słowa skierował do zebranych Pan Kazimierz Woźniczka.

Nawiązując do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Komitetu Wójt Gminy poinformował, że „sprawa poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 44 była szeroko dyskutowana i analizowana na posiedzeniach komisji Rady Gminy. Po rozmowach z radnymi wysunął się wspólny pomysł, aby na dzisiejszej sesji przyjąć rezolucję do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz do Parlamentarzystów naszego okręgu wyborczego o wsparcie i podjęcie działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa na odcinku remontowanej drogi w miejscowości Kossowa."

Przewodnicząca Rady Gminy - Pani Katarzyna Solarska poinformowała, że Rada Gminy cały czas zajmuje się sprawą poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 44 w miejscowości Kossowa. Przedstawiciele Rady brali udział w proteście i na bieżąco są informowani przez Wójta o sytuacji; jakie działania zostały już podjęte, a jakie będą podejmowane.

Radni mając uwadze zły stan bezpieczeństwa, szczególnie pieszych na całym odcinku drogi krajowej nr 44 przebiegającej przez Gminę Brzeźnica, a także brak poboczy i chodników na najbardziej newralgicznych odcinkach drogi w naszej gminie podjęli rezolucję w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 44 poprzez budowę chodników.

Rezolucja zostanie przesłana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie oraz do Parlamentarzystów Okręgu Wyborczego Nr 12.

Załączniki do pobrania:

Tekst pisma Komitetu Protestacyjnego Wsi Kossowa >> zobacz

Tekst uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 44 wraz z załącznikiem (rezolucją) >> zobacz

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170