!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Brzeźnica ul. Krakowska 109 III piętro pokój nr 35

Referat infrastruktury  ( I )

Stanowisko ds. Rolnictwa i Łowiectwa ( R )

 

 

 

STRUKTURA

  • mgr. Mirosława Zybek tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 23


ZAKRES  DZIAŁANIA


 

Do Referatu Infrastruktury (I) należą następujące sprawy:

 

1)

w zakresie rolnictwa, łowiectwa i spółek wodnych:  

 

  a)

prowadzenie statystyki rolnej, spisy rolne, współpraca z Urzędem Statystycznym,

 
    b) współpraca z inspekcją nasienną, ochrony roślin, ośrodkami doradztwa rolniczego i służbami weterynaryjnymi - w zakresie ochrony zwierząt,  
    c)

zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych,

 
    d)

przeciwdziałanie narkomanii – kontrola upraw maku i konopii,

 
    e)

wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 
    f)

realizacja innych zadań z zakresu ochrony przyrody zastrzeżonych przepisami prawa do kompetencji gminy,

 
    g)

współpraca z właściwymi służbami w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

 
    h)

gospodarka wodna,

 
    i)

prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa,

 
    j)

wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów, których rasy uważane są za agresywne,

 
    k)

nadzór nad konserwacją zespołów zadrzewionych mających charakter obiektów zabytkowych,

 
    l)

wykonywanie zadań mających na celu realizację obowiązujących przepisów w zakresie obowiązków gminy dotyczących zwierząt bezpańskich,

 
    m)

prowadzenie spraw z zakresu strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych klęskami żywiołowymi (suszą, powodzią).

 
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170