!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Opłaty

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje małżeństwa, urodzenia i zgony oraz wszystkie zmiany w aktach stanu cywilnego wynikające z postanowień i wyroków sądu decyzji administracyjnych i przewidzianych prawem oświadczeń strony.

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

1. Odpisy zupełna i skrócone aktów stanu cywilnego,

2. Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpis lub ich braku.

3. Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa małżonka, przedstawiciela ustawowego lub osób, które wykażą w tym interes prawny.

Przepisy nie przewidują wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym i o stanie rodzinnym.

Dokumenty, które stanowią podstawę sporządzania aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi.

Akty stanu cywilnego przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego przez 100 lat, a potem przekazywana są do archiwum państwowego.

Sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego załatwiane są niezwłocznie, w

przypadkach konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego

strona jest o tym pisemnie poinformowana.

Opłata skarbowa:

- za odpis skrócony - 22 zł

- za odpis zupełny - 33 zł

- 23 zaświadczenia - 24 zł

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170