!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Paszkówce

Bez_nazwy-1_copy_copy

 

Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Paszkówce wraz z modernizacją budynku szkoły, wykonaniem parkingu oraz remontem chodnika”

projekt dofinansowany w wysokości 1 543 015,61 zł. ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - działanie 6.2. B Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa. Całkowita wartość wyniosła 2 205 808,01 zł.

 

Celem projektu było inicjowanie rozwoju społecznego poprzez stworzenie uczniom Szkoły Podstawowej w Paszkówce oraz wszystkim mieszkańcom gminy Brzeźnica i regionu warunków do uprawiania sportu, rekreacji fizycznej oraz organizacji różnorodnych wydarzeń.

 

Powstał obiekt edukacyjno-sportowy z prawdziwego zdarzenia. Całą inwestycję budowlaną rozpoczęto w 2009 roku. Dzieci i nauczyciele mogą teraz pracować w bardzo dobrych warunkach lokalowych. Obiekt ma ocieplone ściany, wymienione okna i drzwi, a całość pokryta jest nowym dachem. W dniu 1 września 2009 r. budynek szkoły przywitał uczniów już nowym wyglądem. Równocześnie prowadzona była budowa: sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego, parkingu oraz chodnika. Ostatecznie w czerwcu 2010 r. zakończono całokształt różnorodnej inwestycji i kompleks uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

 

Nowy obiekt szkolno-sportowy jest szeroko dostępny dla społeczności lokalnej. Na co dzień głównym użytkownikiem jest młodzież szkolna i dzieci, ale co bardzo ważne z infrastruktury sportowej mogą korzystać również mieszkańcy gminy i regionu.

 

Poprzez pozyskanie tak dużego dofinansowania budżet gminy Brzeźnica został efektywnie pomnożony. Unia Europejska przekazując nam fundusze za pośrednictwem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyrównuje szanse mieszkańców w dostępie do nowoczesnej infrastruktury.

 

Zachęcamy do aktywnego korzystania z nowo powstałego kompleksu. Miejsce to niech będzie areną spotkań na wydarzeniach o charakterze sportowo – rekreacyjnym i kulturalnym. Dzięki zastosowaniu rozwiązań niwelujących bariery architektoniczne obiekt jest przyjazny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowa infrastruktura ma służyć z pożytkiem przez długie lata wszystkim instytucjom, stowarzyszeniom oraz organizacjom pożytku publicznego. Dzieci i młodzież oraz dorośli zyskują bazę do rozwoju i zdrowia poprzez stworzone warunki do uprawiania sportu w różnych odmianach.

 

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z sali można uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Paszkówce pod nr. tel. 33/  879 30 47

Link do strony internetowej Szkoły w Paszkówce; www.sppaszkowka.iap.pl

 


 

 

1 2 3 4 5 6 8

 

 

 


 

 

brzeznica_tablice3

Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Paszkówce wraz z modernizacją budynku szkoły, wykonaniem parkingu oraz remontem chodnika”

Wartość całkowita inwestycji: 2 205 808,01 zł. Uzyskane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 543 015,61 zł.

 

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Działanie 6.2 Rozwój Obszarów Wiejskich ,

Schemat 6.2.B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu było inicjowanie rozwoju społecznego poprzez stworzenie uczniom Szkoły Podstawowej w Paszkówce oraz wszystkim mieszkańcom gminy Brzeźnica i regionu warunków do uprawiania sportu, rekreacji fizycznej oraz organizacji różnorodnych wydarzeń.

 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:

Powstał obiekt edukacyjno-sportowy z prawdziwego zdarzenia. Całą inwestycję budowlaną rozpoczęto w 2009 roku. Dzieci i nauczyciele mogą teraz pracować w bardzo dobrych warunkach lokalowych. Obiekt ma ocieplone ściany, wymienione okna i drzwi, a całość pokryta jest nowym dachem. W dniu 1 września 2009 r. budynek szkoły przywitał uczniów już nowym wyglądem. Równocześnie prowadzona była budowa: sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego, parkingu oraz chodnika. Ostatecznie w czerwcu 2010 r. zakończono całokształt różnorodnej inwestycji i kompleks uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

OKRES REALIZACJI:

    • termin rozpoczęcia realizacji – 28.07.2009

    • termin zakończenia realizacji – 31.08.2010

 

STAN REALIZACJI:

Dnia 12.10.2010 r. została podpisana z Zarządem Województwa Małopolskiego Umowa Nr MRPO.06.02.02-12-395/09-00-XVI/614/FE/10 o dofinansowanie projektu.

PROMOCJA PROJEKTU:

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu na terenie inwestycji zostały umieszczone dwie tablice informacyjno – promocyjne zawierające: logo Regionalnego Programu Operacyjnego, Województwa Małopolskiego, emblemat UE z podpisem „Unia Europejska” oraz „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”, hasło: „Fundusze Europejskie dla Małopolski” oraz informację, że „projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.

Na stronie internetowej Gminy i szkoły w Paszkówce umieszczono informacje na temat realizacji projektu i źródeł finansowania.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170