!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - Remont budynku Domu Kultury w Sosnowicach

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,

WYKONAWCACH KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE.

 

1. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym przez : Urząd gminy w Brzeźnicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont budynku Domu Kultury w Sosnowicach – wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie ścian (termomodernizacja budynku)” w trybie przetargu nieograniczonego:

 

złożono 5 ofert, z których dwie zostały odrzucone, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 4 :

 

Firma : „ETNA” - Piotr Job

Usługi Remontowo Budowlane ul. Wyspiańskiego 48A

32-050 SKAWINA

za cene brutto : 176.745,96

Jest to oferta spełniająca warunki SIWZ i otrzymała – 100 pkt.

 

OFERTA NR 1 Firmy :

„LIDER PLUS” s.c.

Mariusz Szarawara, Anna Zawadzka

oś. Kazimierzowskie 7/273, 31-839 KRAKÓW

Otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 92,77 pkt.

 

OFERTA NR 3 Firmy :

„THERMO-BUD”

Tadeusz Pawela Spółka Jawna

ul. Leszczyńskiej 10, 32-600 OŚWIĘCIM

Otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 88,37 pkt.

 

2. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zawiadamiający zawiadamia, że zostały odrzucone oferty następujących wykonawców :

 

OFERTA NR 2 Firmy :

„ROGOWSKI” Usługi Remontowo Budowlane

Strzelce 19, 28-220 OLEŚNICA

 

Uzasadnienie :

Przyczyną odrzucenia oferty jest fakt, iż oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający w SIWZ wymagał dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie przedmiaru robót. Wykonawca powyższego wymogu nie dopełnił albowiem w załączonym do oferty kosztorysie ofertowym są nieprawidłowości.

     

Wprowadzone przez oferenta zmiany powodują znaczne obniżenie jakości materiałów określonych w SIWZ i nie są rozwiązaniami równoważnymi.

Uzasadnienie prawne :

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 29 stycznia. Prawo zamówień Publicznych.

 

OFERTA NR 5 Firmy :

„EURO - DOM” Usługi Remontowo Budowlane

ul. Pogodna 2 , Brzezinka, 34-120 ANDRYCHÓW

 

Uzasadnienie :

Przyczyną odrzucenia oferty jest fakt, iż oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający w SIWZ wymagał dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie przedmiaru robót. Wykonawca powyższego wymogu nie dopełnił albowiem w załączonym do oferty kosztorysie ofertowym są nieprawidłowości.

     

Wprowadzone przez oferenta zmiany powodują znaczne obniżenie jakości materiałów określonych w SIWZ i nie są rozwiązaniami równoważnymi.

Uzasadnienie prawne :

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 29 stycznia. Prawo zamówień Publicznych.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170