!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ

O G Ł O S Z E N I E

ZI-341-231/2009 Brzeźnica , dnia 06.10.2009 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ

WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTEPOWANIA

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie : ”Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2009/2010 na terenie Gminy Brzeźnica”:

 

 

Rejon 2 wpłynęła 1 oferta :

Oferta nr 1 Firmy :

Usługi Rolnicze i Transportowe Kania Michał

34-113 Paszkówka 211

za kwotę ofertową :

- w trybie czynnym : netto za 1 dzień 745,00 + 7% VAT 52,15 = 797,15 PLN

- w trybie biernym : netto za 1 dzień 74,50 + 7% VAT 5,21 = 79,71 PLN

Jest to najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 100 pkt

 

 

Do wiadomości za potwierdzeniem odbioru :

 

1..Usługi Rolnicze i Transportowe Kania Michał

34-113 Paszkówka 211

2. Tablica ogłoszeń UG

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170