!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Remont drogi gminnej w Sosnowicach.

Rozpoczęto prace remontowe na drodze gminnej nr 04 w Sosnowicach „Na Stawki'. Remont obejmuje odcinek 1100 mb i polega na położeniu z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych asfaltowych oraz wykonaniu poboczy.

Zadanie współfinansowane jest ze środków MSWiA w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ze środków budżetu Gminy.

Przewidywany termin zakończenia remontu to 15 lipca 2009 roku.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170