!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

house

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 2147) w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Brzeźnica NR XXVIII/267/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r podaje poniżej

 

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeźnica przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres kolejnych 3 lat.

 

Nr działki

Powierzchnia w m2

Numer Księgi

Wieczystej

Obręb,

położenie

Przeznaczenie nieruchomości- cel dzierżawy

Opis nieruchomości

Miesięczna wysokość czynszu w zł

część działki nr: 995/6

6 m2

KR1W/00096806/9

Brzeźnica

Budynek wagi wraz z wagą użytkową pod działalność gospodarczą, komercyjną

Nieruchomość zabudowana budynkiem wagi wraz z wagą użytkową w rejonie PKP Brzeźnica

9,00 zł/m2 + należny podatek VAT w wys. 23%

część działki

nr: 995/6

520 m2

KR1W/00096806/9

Brzeźnica

Teren utwardzony przeznaczony pod działalność gospodarczą, komercyjną

Nieruchomość utwardzona niezbudowana   zlokalizowana w rejonie PKP Brzeźnica

1,20 zł/m2 + należny podatek VAT w wys. 23%

część działki nr: 995/6

320 m2

KR1W/00096806/9

Brzeźnica

Teren nieutwardzony przeznaczony pod działalność gospodarczą, komercyjną

Nieruchomość nieutwardzona niezabudowana zlokalizowana w rejonie PKP Brzeźnica

1,10 zł/m2 + należny podatek VAT w wys. 23%

 

  1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 października 2017 r do dnia 31 października 2017 r włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica.
  2. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej „ Małopolska Kronika Beskidzka” i na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl
  3. Wysokość czynszu miesięcznego została ustalona na podstawie Uchwały Nr XXV/151/2005r Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 sierpnia 2005r, w sprawie: określenia zasad wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata gruntów stanowiących mienie komunalne oraz pozostających we władaniu gminy Brzeźnica i Uchwały Nr XII/95/2007r Rady Gminy Brzeźnica z dnia 11 grudnia 2007r w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność Gminy Brzeźnica oraz Zarządzenia Wójta Gminy Brzeźnica NR OR.OSE.0050.244.2017 z dnia 06.10.2017 r w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych, stanowiących prawo użytkowania wieczystego, własność Gminy Brzeźnica.
  4. Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzeźnica, pokój nr 36, telefon 33 8792 025 wew.23.

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170