!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ

ZI-341-68/2009                                                             Brzeźnica , dnia  29.04.2009 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ

WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTEPOWANIA

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie : ”Wykonanie oczyszczenia rowów z namułu i ścięcie poboczy dróg na terenie Gminy Brzeźnica”, wpłynęło 6 ofert, z których wybrano ofertę nr 1 firmy :

USŁUGI KOPARKĄ

DOROTA PACUŁT

MARCYPORĘBA 213

34-114 Brzeźnica

za kwotę ofertową :

Cena netto za 1m remontu rowu : 7,00 zł. BRUTTO PLN

kwota ogółem za całość zadania 25.200,00

Jest to najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 100 pkt

Oferta nr 2 Firmy :

Usługi Rolnicze i Transportowe

Kania Michał

34-113 Paszkówka 211

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 67,50 pkt

Oferta nr 3 Firmy :

Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne

Kowalski Michał

34-115 Spytkowice, ul. Konwaliowa 32

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 64,10 pkt

Oferta nr 4 Firmy :

Firma Handlowo Usługowa „WOLF”

Warmuz Sylwester

34-114 Brzeźnica 308

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 85,67 pkt

Oferta nr 5 Firmy :

Firma Handlowo Usługowa Paweł Morawski

Kossowa 101

34-114 Brzeźnica

Zamawiający postanawia :wykluczyć z postępowania przetargowego ofertę Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oferta nr 6 Firmy :

FIRMA „TRAKOP”

30-828 Kraków ul. Marzanny 11/1

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 54,51 pkt

Ilość ofert złożonych  - 6

Wykluczono z postępowania – 1

Do wiadomości za potwierdzeniem odbioru :

1.USŁUGI KOPARKĄ - DOROTA PACUŁT

MARCYPORĘBA 213,  34-114 Brzeźnica

2.USŁUGI ROLNICZE I TRANSPORTOWE  - KANIA MICHAŁ

34-113 PASZKÓWKA 211

3.PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO INŻYNIERYJNE

KOWALSKI MICHAŁ

34-115 SPYTKOWICE, UL. KONWALIOWA 32

4.FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „WOLF”

SYLWESTER WARMUZ  34-114 BRZEŹNICA 308

5.   FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PAWEŁ MORAWSKI

KOSSOWA 101 ,  34-114 BRZEŹNICA

6. FIRMA TRAKOP – PAWEŁ CZUBKOWSKI

30-828 KRAKÓW UL. MARZANNY 11/1

7. TABLICA OGŁOSZEŃ UG

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170