!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Ogłoszenie – lokal do wynajęcia w WDK Paszkówka

articlesWójt Gminy Brzeźnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnej – lokali użytkowych położonych w WDK Paszkówka przeznaczonych do oddania w najem w drodze bez przetargowej.

 

 

 

Na podstawie art. 13 i art.35 ust.1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 102 poz. 651 ze zmianami/, Uchwały Rady Gminy Brzeźnica NR XXX/265/2013 z dnia 05 listopada 2013 r, w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych położonych w budynku WDK w Paszkówce na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów.

 

 

Nr działki

Powie rzchnia w m2

Numer Księgi

Wieczystej

Położenie

Opis

 Cel umowy

Okres umowy

Wysokość czynszu miesięcznego w zł

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

cz.dz.

110/10

 

 40

 

KR1W/00048580/7

Obręb

Paszkówka

Lokal użytkowy

Usługi prowadzenia punktu kasowego wraz z pełnym zakresem usług bankowych

 

02.01.2013

do 31.12.2022 r

 

320,00 zł + 23% VAT

1.31 U

Tereny zabudowy usługowej

 

cz.dz

110/10

 

10

KR1W/00048580/7

Obręb

Paszkówka

Lokal

użytkowy

Usługi w zakresie prowadzenia Agencji Poczty

02.01.2013 r

do 31.12.2022 r

 

80,00 zł + 23% VAT

1.31 U

Tereny zabudowy usługowej

 

 

 

1. Wyżej opisana nieruchomość - lokale użytkowe zostały przeznaczone do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

2. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 25 listopada 2013 r do dnia 16 grudnia 2013 r włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzeźnica.

3. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej „Wiadomości Powiatowe” i na stronie internetowej www.brzeznica.pl.

4. Lokale użytkowe zostają przeznaczone na wynajem na pisemny wniosek Najemców.

5. Wysokość czynszu miesięcznego została obliczona na podstawie Uchwały Rady Gminy Brzeźnica z dnia 11 grudnia 2007 r, w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe w budynkach stanowiących własność Gminy Brzeźnica.

6. Czynsz płatny jest co miesiąc z góry do dnia 10-go każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy w Brzeźnicy lub na rachunek bankowy Nr: 76 8112 0008 0000 0358 2000 0010.

7. Zasady aktualizacji opłat- opłaty będą aktualizowane Zarządzeniem Wójta Gminy Brzeźnica.

 

Szczegółowych informacji o lokalach wymienionych w/w wykazie przeznaczonych do oddania w najem można uzyskać w Urzędzie Gminy Brzeźnica, pokój nr 36, telefon 33 8792 025 wew. 23.


 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170