!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Turniej wiedzy pożarniczej

Do Wiadomosci TWP 28 02 2013 „Co kryje się pod oznaczeniem pojazdu SH-18? Do czego służy hydrożel? Kto jest prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP w Brzeźnicy... to tylko część z pytań, z którymi musieli zmierzyć się uczestnicy środowiskowych i gminnych eliminacji XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP).

 

 

 

 

 

W miesiącu lutym dzieci i młodzież z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Brzeźnica pogłębiali wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy oraz ogólnych zasad mających na celu zachowanie bezpieczeństwa. Edukacja ta odbywała się pod nadzorem nauczycieli, jak również Ochotniczych Straży Pożarnych współpracujących z poszczególnymi szkołami. Uczestnicy turnieju mieli możliwość zwiedzenia remiz, zapoznania się ze sprzętem strażackim oraz samochodami specjalistycznymi, umundurowaniem, jak również skorzystali z okazji wykonania sobie zdjęcia w hełmie, czy też w samochodzie strażackim.

 

20 lutego 2013 roku we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach, łącznie 100 osób przystąpiło do testu wiedzy w ramach eliminacji środowiskowych turnieju. Współzawodnictwo było tym bardziej zacięte, że tylko trzy osoby ze szkoły w danej grupie wiekowej uzyskiwało przepustkę na gminne eliminacje, które odbyły się 28 lutego 2013 roku w Domu Strażaka w Łączanach.

 

Organizatorem eliminacji na szczeblu gminnym był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brzeźnicy (ZG ZOSP RP), któremu przewodzi Prezes Bogusław Antos. Dla najlepszych uczestników eliminacji środowiskowych, którzy zakwalifikowali się do finału gminnego (razem 24 osoby), organizatorzy wraz z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaczanach przygotowali pokaz umiejętności pożarniczych wraz z prezentacją sprzętu będącego na wyposażeniu druhów z Łączan.

 

Eliminacje gminne w Łaczanach składały się z części teoretycznej – pisemnej, w której uczestnicy musieli rozwiązać test wyboru składający się z 34 pytań. Najlepszych pięć osób w kategorii szkół podstawowych i kategorii szkół gimnazjalnych zakwalifikowało się do części ustnej. Komisja OTWP, której przewodniczył druh Mateusz Żukowski – wiceprezes ZG ZOSP RP w Brzeźnicy przygotowała dla uczestników 5 jednakowych pytań ustnych. Celem części ustnej było wyłonienie 3 najlepiej przygotowanych osób w każdej kategorii, które będą reprezentować naszą gminę na eliminacjach powiatowych.

 

 

REPREZENTANCI GMINY BRZEŹNICA

 

Grupa I (uczniowie szkół podstawowych):

 

1. Bartłomiej Antos (ZSP w Brzeźnicy, MDP OSP Brzeźnica) 42 pkt.

2. Aleksandra Sobol (ZSP w Tłuczani) 37 pkt.

3. Barbara Zybek (ZSP w Tłuczani) 34 pkt.

 

 Grupa II (uczniowie szkół gimnazjalnych):

 

1. Zuzanna Szymula (ZS w Łączanach) 35 pkt.

2. Kinga Scąber (ZS w Łączanach, MDP OSP Łączany) 32 pkt.

3. Mateusz Pyjos (ZSP w Brzeźnicy, MDP OSP Marcyporęba) 32 pkt.
 

Od kilku lat samorząd Gminy Brzeźnica podejmuje skuteczne i wszechstronne działania w kierunku poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Wśród nich wymienić należy: dosprzętowienie jednostek ochrony przeciwpożarowej, prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, edukację dzieci i młodzieży oraz modernizację budynków OSP na terenie gminy.

 

DSC01026 DSC00988 DSC00999 DSC01022
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170