!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Środki Unijne z PO RYBY

logo

Członkostwo Gminy Brzeźnica w stowarzyszeniu „Dolina Karpia” przynosi wymierne korzyści służące lokalnemu rozwojowi.

Za pośrednictwem tego stowarzyszenia nasza gmina otrzyma kolejne środki unijne. W dniu 22 stycznia br. Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos wraz ze Skarbnikiem Gminy Ewą Meres podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Odwodnienie terenu poprzez wykonanie remontu niezbędnej infrastruktury melioracyjnej służącej ochronie przeciwpowodziowej na terenie Gminy Brzeźnica w miejscowościach Marcyporęba i Sosnowice”.

Zadanie finansowane jest z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Środka 4.1”Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” objętego osią priorytetową 4- Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Realizacja projektu zakłada regulację stosunków wodnych i zwiększenie retencji miejscowych wód powierzchniowych za pomocą zabiegów melioracyjnych, odwodnienie terenu wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury w celu ochrony środowiska naturalnego i zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego obszaru położonego w miejscowościach Marcyporęba i Sosnowice w Gminie Brzeźnica.

 

Dofinansowanie obejmuje 80% kosztów kwalifikowanych (netto) i wynosi 84 601,00 zł. Zadanie objęte projektem zostanie wykonane do końca czerwca br.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170