!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Pocztówka z Brzeźnicy zaprezentowana w Zatorze

DSC08931

Gmina Brzeźnica ma bardzo wiele miejsc, które można podziwiać. Doskonałym potwierdzeniem tego stwierdzenia jest wystawa zdjęć prezentująca wszystkie 13 wiosek. W każdym sołectwie jest coś ciekawego.

 

 

 

 

 

Wiele różnych historii i tradycji wyróżnia gminę Brzeźnicę na tle regionu. W piątek 21 września 2012 r. odbył się finisaż wystawy Pocztówka z Brzeźnicy w szklanej galerii Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia im. Jana Matejki w Zatorze. Widoki z gminy Brzeźnica były prezentowane w Zatorze przez miesiąc. Ciekawość publiczności wzbudzało akwarium, w którym był zatopiony fragment wręgi – deski z odkrytego w Brzeźnicy galara, a nad nią pływał królewski karp zatorski. Cała aranżacja wystawy to zasługa dyrektor Elżbiety Mostowik i jej pracowników.

Gośćmi finisażu byli mieszkańcy zatorszczyzny i przedstawiciele gminy Brzeźnica z jej gospodarzem wójtem Bogusławem Antosem. Swoją obecnością zaszczycił spotkanie burmistrz Zatora Zbigniew Biernat. Wystawę podziwiali dyrektorzy szkół z gminy Zator, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Zatora oraz pracownicy biur: Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej, którzy na co dzień koordynują wdrażanie projektów ze środków Unii Europejskiej, służących rozwojowi wszystkich 7 gmin, skupionych w Stowarzyszeniu Dolina Karpia.

Wśród publiczności był Czesław Wójcik – mieszkaniec Łączan, który jest pasjonatem historii flisactwa i świadkiem świetności galarów na Wiśle. Poproszony spontanicznie o wspomnienia pan Czesław barwnie opowiedział o dziejach galarów i Łączanach.

Mówił m.in.: najwięcej galarów powstało w XIX w., bo po rewolucji przemysłowej wzrosło zapotrzebowanie na węgiel i na duża skalę rozwinął się transport galarami po Wiśle. /.../Po wojnie jeszcze przez kilka lat budowano galary, ale nastąpiło upaństwowienie i odebrano właścicielom prywatnym cały rzeczny tabor. Ludzie doznali krzywdy, bo odebrano im majątek życia.


Wspaniała wystawa – powiedział burmistrz Zatora Zbigniew Biernat. Gmina Brzeźnica jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Dolina Karpia, a to głownie dzięki wójtowi. Planowane muzeum flisactwa w Łączanach będzie przyciągać turystów do całej Doliny Karpia. Przejeżdżając przez Brzeźnicę myślałem, że ją znam, ale dopiero wystawa pokazuje ile jest jeszcze do odkrycia. Brzeźnica ma ogromny potencjał do wykorzystania. Cieszę się, że jesteście w Zatorze – podsumował burmistrz. Zapraszamy do Brzeźnicy – odpowiedział wójt.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >>> zobacz

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170