!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetargi : 2010 rok

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
41 Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Brzeźnicy w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym
42 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków administrowanych przez Urząd Gminy Brzeźnica i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzeźnica
43 DZIECIĘCY RAJ SPRAWNOŚCI I ZDROWIA - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
44 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
45 DZIECIĘCY RAJ SPRAWNOŚCI I ZDROWIA Wykonanie siedmiu ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach
46 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
47 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCY KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA ODRZUCONA
48 Budowa stałego zadaszenia sceny - amfiteatru w centrum wsi Brzeźnica
49 Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów
50 Remont drogi gminnej w miejscowościach : Chrząstowice - Łączany nr 48 w km 1+664 - 1+864 i nr 49 w km 2+728 - 4+054
51 Remont dróg gminnych w miejscowościach :Kopytówka nr K470015, Sosnowice nr Gm 052 ( K 470039) w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Strona 3 z 3

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170