!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Przetargi : 2010 rok

Filtr tytułów  Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2 Przetarg nieograniczony na leasing 1 samochodu z homologacją ciężarową 7 osobową, fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2010 roku
3 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
4 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
5 Przetarg nieograniczony na leasing 1 samochodu osobowego z homologacją ciężarową 7 osobową, fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2010 roku
6 Zawiadomienie o Unieważnieniu Postępowania o Udzielenie Zamówienia Publicznego - Przetarg nieograniczony na leasing 1 samochodu osobowego z homologacją ciężarową 7 osobową, fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2010 roku
7 Zawiadomienie o Unieważnieniu Postępowania o Udzielenie Zamówienia Publicznego - Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2010/2011 na terenie Gminy Brzeźnica
8 Zawiadomienie o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty
9 UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 3.000.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2010
10 Zawiadomienie o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty
11 WYKONANIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA
12 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
13 Przetarg nieograniczony na leasing 1 samochodu osobowego z homologacją ciężarową 7 osobową, fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2010 roku
14 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
15 II Przetarg na : Przeprowadzenie szkoleń dla 3 rodzin Beneficjentów ostatecznych Projektu Systemowego realizowanego przez Gminę Brzeźnica - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
16 Unieważnienie przetargu – nieograniczonego na Asystent Rodzin
17 Remont drogi w miejscowości Bęczyn Draboż w km 0+ 100 - 0+700
18 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
19 WYKONANIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA
20 Remont dróg gminnych w miejscowościach : Brzeźnica droga nr K 470009, Brzeźnica droga na dz. 675/3 i Tłuczań droga nr K470048 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Strona 1 z 3

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170