!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Brzeźnica ul. Krakowska 111

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

e-mail   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

STRUKTURA

  • Kierownik Grzegorz Wojtas tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 12
  • Z-ca Kierownika : Maria Leśniaktel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 33
  • Księgowa : Zofia Maj tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 33

 

Pracownicy socjalni tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 14

 

  • Maria Leśniak - rejon opiekuńczy : Łączany, Bęczyn
  • Agnieszka Różycka - rejon opiekuńczy: Sosnowice, Wyźrał, Kopytówka
  • Danuta Bobak - rejon opiekuńczy: Tłuczań, Paszkówka
  • Zofia Kutermak - rejon opiekuńczy : Marcyporęba, Nowe Dwory, Brzezinka
  • Maria Kowalczyk - rejon opiekuńczy : Chrząstowice, Kossowa, Brzeźnica

 


ZAKRES  DZIAŁANIA

 

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

1.W zakresie zadań własnych gminy :

1/ sporządzanie wniosków o skierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej i ośrodków opiekuńczych,   
2/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
3/ przyznawanie pomocy rzeczowej,
4/ przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
5/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne  
usamodzielnienie,
6/ inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z poznanych 
potrzeb gminy,
7/ udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego 
pozbawionych,
8/ świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
9/ pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze na zasadach przewidzianych dla emerytów i rencistów,
10/ udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
11/ praca socjalna skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
12/ sprawienie pogrzebu,
13/ koordynowanie działań w zakresie pomocy społecznej poprzez współdziałanie z istniejącymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy, urzędem pracy i innymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy społecznej.

2. W zakresie zadań zleconych gminie :

1/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz przysługujących do nich dodatków i świadczeń,
2/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
3/ przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
4/ przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,
5/ inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mającej na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170