!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Kopytówka

Miejscowość o obszarze 2,65 km2 , liczy 266 mieszkańców w tym 135 kobiet , 131 mężczyzn. Funkcję Sołtysa w kadencji 2007 - 2011 pełni Józef Orzechowski.

— (Copitowka — 1389, Kopythkowka — 1470-80, Kopitowka — 1581).Wieś leży w południowej części gminy, u podnóża góry Draboż.

Wieś powstała w XIV wieku i od początku istnienia (z przerwami) należała do parafii p.w. św. Marcina w Marcyporębie. Pierwsza wzmianka o Kopytowce pochodzi z roku 1389, wtedy jej właścicielem był Filip Burkart herbu Radwan.

Wieś wspomina także Jan Długosz w Liber Beneficiorum (1470-80). Pisze, że wieś należy do jednego z rycerzy herbu Radwan, i we wsi są łany kmiece.

Za odmowę udziału w wyprawie mołdawskiej, król Jan Olbracht skonfiskował dobra Filipa Burkarta w Bęczynie (część wsi), Brzezince (część wsi) i Kopytowce — również część wsi. Dobra te zostały włączone do dóbr królewskich w Porębie Żegocie. Dobra te stale (w częściach i w całości) z reguły oddawane były w dzierżawę. Była to tzw. „tenuta czernichowska”, która funkcjonowała do I rozbioru Polski. I tak w roku 1522 dobra te dzierżawione były przez Przypkowskich, a później trafiły do Strzałów z Sosnowic.

Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1581 podaje, że wieś podzielona jest na 3 części. Pierwszą ma niejaki Szarffenberg z 1 łanem kmiecym, 2 zagrodnikami bez roli, 1 komornikiem bez bydła i zapewne jakiś folwark. Druga część Porębskich z Poręby Żegoty i było w niej 1 ½ łana kmiecego i 1 kmieć na czynszu. Trzecia część należała do Grodowskiego i był tam tylko 1 łan kmiecy.

Wieś wymieniona w parafii w Pobiedrze, ale od roku 1550 do 1610 roku wierni korzystali z kościoła w Marcyporębie, gdyż w tym czasie był on zamieniony na zbór kalwiński). Przez następne lata na krótko dzierżawcami wsi byli Witkowscy i Szelągowie.

Na początku XVII wieś znalazła się w posiadaniu Gutteterów herbu własnego. Od nich to wieś kupił Paszkowski z Paszkówki. W roku 1678 wieś kupił Jan Żydowski herbu Doliwa. Na początku XVIII wieku poprzez małżeństwo córki przeszła ta wieś we władanie Tęgoborskich, a w połowie XVIII wieku w ręce Ostrogórskich.

W roku 1814 od poprzednich właścicieli (Poniatowskich) dobra w Kopytowce, Brzezince i w Hajdudze kupił baron Antoni Bume de Appelshofen. W połowie XIX wieku dobra te odkupili Duninowie herbu Łabędź z Głębowic. Duninowie byli właścicielami kopytkowickiego dworu i majątku do roku 1945.


Galeria Zdjęć

 
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170