!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Sosnowice

Galeria Zdjęć

Miejscowość o obszarze 5,51 km2 , liczy 1170 mieszkańców w tym 603 kobiet , 567  mężczyzn. Funkcję Sołtysa pełni Małgorzata Klaja.

 

— (Sossnowycze — 1470-80).  Wieś leży na pograniczu Kotliny Oświęcimskiej z płynącą jej dnem Wisłą i wzgórz Pogórza Wielickiego.

Od roku 1178 tereny na której leży wieś włączone zostały do księstwa opolsko-raciborskiego, a po jego podziale — do księstwa oświęcimskiego. Również to księstwo uległo podziałowi i Sosnowice po roku 1445 znalazły się w księstwie zatorskim, aż do roku 1513 kiedy to zostało ono przyłączone do Królestwa Polskiego. W roku 1564 Sosnowice weszły w skład powiatu szczyrzyckiego w woj. krakowskim.

Wieś Sosnowice wspomina Jan Długosz w Liber Beneficiorum (1470-80), pisze on że we wsi są łany kmiece i zagrodnicy i należy ona do pafiaii p.w. Wszystkich Świętych w Pobiedrze. Właścicielem wsi był Jan i Mikołaj Strzała herbu Kotwicz.

Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1581 podaje, że wieś Sosnowice należała do Piotra Strzały i było w niej 6 łanów kmiecych. Wieś wymieniona w parafii pw. Wszystkich Świętych w Pobiedrze, ale od roku 1550 do 1610 roku wierni korzystali z kościoła w Marcyporębie, gdyż w tym czasie był on zamieniony na zbór kalwiński).

Strzałowie byli fundatorami istniejącego do dnia dzisiejszego małego kościółka filialnego (kaplicy) p.w. Imienia NMP.
 
 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170