!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Podatek Rolny i Leśny

 
 
W roku 2018 stawki podatku rolnego będą wynosić :

 

1. Za grunty rolne powyżej 1 hektara przeliczeniowego
131,23 zł rocznie za 1 ha przeliczeniowy
2. Za użytki rolne do 1 hektara 262,45 zł rocznie za 1 ha użytków

 

 

W roku 2018 stawki podatku leśnego będą wynosić :

 

Podatek Leśny za 1 hektar gruntów leśnych

43,3532 zł

 

 

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170