!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ - Budowa chodnika prawostronnego

O G Ł O S Z E N I E

ZI-341-128/2009 Brzeźnica , dnia 22.07.2009 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ

WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTEPOWANIA

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie :Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria- Brzeźnica w km 13+354,25 – 13+730 w miejscowości Brzeźnica

wpłynęły 3 oferty, z których wybrano ofertę nr 1 firmy :

Firma „TRAKOP”

ul. Marzanny 11/1

30-828 KRAKÓW

za kwotę ofertową :

433.890,51 + 22% pod Vat 95.455,91 = 529.346,42


Jest to najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 100 pkt


Oferta nr 2 Firmy :

HYDROWIT”

Tłuczań 229A, 34-114 Brzeźnica

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 88,84 pkt


Oferta nr 3 Firmy :

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Inżynierii Sanitarnej S.C.

Wyźrał 17, 34-103 Witanowice

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 99,41 pkt


Ilość ofert złożonych - 3

Wykluczono z postępowania – 0

Do wiadomości za potwierdzeniem odbioru :

1.Firma „TRAKOP”

ul. Marzanny 11/1

30-828 KRAKÓW

2.„HYDROWIT”

Tłuczań 229A, 34-114 Brzeźnica

3.Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Inżynierii Sanitarnej S.C.

Wyźrał 17, 34-103 Witanowice

4.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170