!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

LOGO

 

 

W okresie od 3 do 11 kwietnia 2018 roku potrwa rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych

dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica na rok szkolny 2018/2019,
dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, a także terminy przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

 

Kryteria rekrutacji, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria:

  • do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa Uchwała Nr XXIV/238/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – treść do pobrania;
  • do klas pierwszych szkół podstawowych określa Uchwała Nr XXIV/239/2017 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 23 marca 2017 roku w  sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych posiadających obwód, zamieszkałych poza tym obwodem, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – treść do pobrania.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:

  • do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych określa Zarządzenie Nr OS.0050.269.2018 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica na rok szkolnym 2018/2019 – treść do pobrania.

Wzór wniosku o przyjęcie:

  • do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej określa Zarządzenie Nr OS.0050.270.2018 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnica – treść do pobrania.

 

Wzór wniosku do pobrania

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać bezpośrednio w poszczególnych przedszkolach oraz szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnica.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170