!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Informacja z otwarcia ofert - Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Brzeźnica od 02.01.2018 do 22.06.2018

 

Brzeźnica, dnia 12.12.2017
ZP.271.342.2017

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.12.2017r w postępowaniu przetargowym pn. Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Brzeźnica od 02.01.2018 do 22.06.2018 na podstawie zakupu biletów miesięcznych”.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 90.201,60 zł.

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o. o.

43-200 PSZCZYNA ul. Wodzisławska 2

 

Cena biletu brutto 69,12 x 290 uczniów = 20.044,80 x 6 m-cy = 120.268,80 złotych

Rok produkcji autokarów – 2007-2003 – 4 szt.

Czas podstawienia autokaru zastępczego 15 minut

2.Firma Transportowo Usługowa „F.T.U.” Magdalena Jakubas

Biadoliny Radłowskie 236, 32-828 BIADOLINY SZLACECKIE

 

Cena biletu brutto 57,00 x 290 uczniów = 16.530,00 x 6 m-cy =99.180,00 złotych

Rok produkcji autokarów – 2012-2008 – 1 szt.

Rok produkcji autokarów – 2007-2003 – 3 szt.

Czas podstawienia autokaru zastępczego do 30 minut

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert o której mowa w art.86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. od dnia 12.12.2017r. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Oryginał Pisma >> pobierz

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170