!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Zaproszenie do składania ofert - Usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacje odpadów zawierających azbest

ZI.271.247.2017 r.

Brzeźnica: 14.09.2017 r.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

 

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

Do postępowania nie stosuje się w/w przepisów - zamówienie poniżej 30.000 euro.

           

Urząd Gminy Brzeźnica, przyjmuje oferty cenowe na:

 

Usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacje odpadów zawierających azbest, z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Brzeźnica.

1. Warunki wymagane od Wykonawców.

  • Posiadają uprawnienia do wykonania działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia tj: decyzje zezwalające na prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu i transporcie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wydanych na podstawie ustawy z dnia 27.04.2001 r, o odpadach ( tekst jednolity Dz. U z 2007r, Nr 39 poz.251 z późn. zm)
  • Posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  • Posiadają aktualną umowę zwartą ze składowiskiem na odbiór tego rodzaju opadów

 

2. Termin wykonywania - do dnia 10 listopada 2017r.

 

3. Oferty należy składać: wg. załączonego formularza do ogłoszenia, który należy wypełnić i przesłać na adres Urzędu Gminy Brzeźnica , faksem   33 8792092, e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 22.09.2017r do godz. 13.00

 

4. Bliższe informacje można uzyskać w :

Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109 pok. nr 35 ( II piętro) lub pod telefonem 033 8792-029 wew.51

 

5. Zamawiający udzieli zamówienia.

Wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto , określoną w załączniku nr 1 za 1 tonę odbioru azbestu.

Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie o zaakceptowaniu oferty i dostarczeniu dokumentów wymienionych w załączniku nr 1

 

6. Po wyborze dostawcy z wybranym oferentem zostanie sporządzona umowa na usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacje odpadów zawierających azbest, z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Brzeźnica.

 

7. Informacja o wyborze wykonawcy: zostaną zamieszczona na stronie internetowej Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl, wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie o podpisaniu umowy.

 

Załączniki do pobrania :

1. Oferta pobierz

 

                                                                                              

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170