!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Informacja z otwarcia ofert - Remont budynku w Marcyporębie w celu utworzenia dziennego domu „SENIOR+

 

ZP.271.173.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.07.2017r w postępowaniu przetargowym pn. Remont budynku w Marcyporębie w celu utworzenia dziennego domu „SENIOR+”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania : 493.666,38 zł.

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty 60%

Wydłużenie okresu gwarancji na roboty 40%

1.

FIRMA USŁUGOWA „WACŁAW”

Wacław Krzysztof

Tłuczań 238, 34-114 BRZEŹNICA

442.800,00

60 miesięcy gwarancji

2.

BUDOWA +

Tomasz Szybiak

Marcyporęba 400, 34-114 BRZEŹNICA

491.591,04

60 miesięcy gwarancji

 

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert o której mowa w art.86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. od dnia 27.07.2017r. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Pzp wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

 

Oryginał Pisma do pobrania

1. Pismo pobierz

 

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170