!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Kompleks Sportowy Paszkówka

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA : Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Paszkówce wraz z modernizacją budynku Szkoły, wykonaniem parkingu oraz remontem chodnika.

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 138384 - 2009 data 08.05.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, fax. 033 879 20 92.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.

  • W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 01.06.2009 godzina 10 :00.

  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 08.06.2009 godzina 10 :00.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170