!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik zapytania ofertowego - Kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych Moduł II

 

 

GOPS2

 

Projekt „Nowe możliwości – nowe szanse” w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0016/15

Brzeźnica 18.05.2017

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Nowe możliwości – nowe szanse” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy z zakresu: Kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych Moduł II.

Szczegółowy zakres szkolenia:

budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, kształtowanie poczucia własnej wartości, wdrażanie do wyrażanie siebie w różnych formach działalności, zdobywanie umiejętności zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych, uczenie się sposoby odreagowywania napięć emocjonalnych, stosowanie zachowań asertywnych w życiu codziennym.

 1. Warunki współpracy:
  1. Umowa cywilno - prawna.
  2. Termin realizacji szkolenia: 27-28.05.2017.
  3. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego.
  4. Ilość grup: 2 grupy.
  5. Ilość uczestników: do 13 osób na grupę.
  6. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 16h – 8 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
  7. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.
  8. Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych - Wykonawca musi zrealizować szkolenie dla dwóch grup.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.
 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia
 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-       zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.brzeznica.pl oraz www.bip.malopolskie.pl/ugbrzeznica

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego
 1. Centrum Szkoleń Wielozawodowych ”DELTA” -wpłynęło 17.05.2017, godzina 8.51, koszt za godzinę 44,14 zł. – powyżej 5 szkoleń
 2. LOGOS Centrum Edukacyjne – wpłynęło 17.05.2017, godzina 8.34, koszt za godzinę 79,00 zł. brak informacji dotyczącej ilości zrealizowanych szkoleń.
 3. Przemysław Kubów, wpłynęło 17.05.2017 godzina 00.04, koszt za godzinę 41,80, oferta złożona przez osobę fizyczną. Brak podstaw do dysponowania drugim trenerem. Wykonawca nie ma prawnej możliwości zaangażowania drugiego trenera. Oferent nie może zapewnić realizację szkolenia dla dwóch grup.
 4. ACCORDO Michał Rokosz, wpłynęło 16.05.2017, koszt za godzinę 123,00 zł. powyżej 5 szkoleń.
 1. Spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenia zawarte w ramach ofert potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu wszystkich oferentów.

Oferta pana Przemysława Kubów nie spełnia warunku określonego w pkt. 1.8. rozeznania

 1. Kryteria wyboru ofert:
 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 2. cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90
 1. doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń– 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

WYBÓR WYKONAWCY

 1. Centrum Szkoleń Wielozawodowych ”DELTA”, 90 + 10 = 100 pkt.
 2. LOGOS Centrum Edukacyjne, 50,29 + 0 = 50,29 pkt.
 3. ACCORDO Michał Rokosz, 32,30 + 10 = 42,30 pkt.

Wybrana została oferta Centrum Szkoleń Wielozawodowych ”DELTA”. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

Protokół sporządzono w dniu 18.05.2017

Kierownik GOPS 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170