!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik zapytania ofertowego - Kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych Moduł I

 

 

GOPS2 

 

Projekt „Nowe możliwości – nowe szanse” w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0016/15

Brzeźnica 18.05.2017

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Nowe możliwości – nowe szanse” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy z zakresu: Kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych Moduł I.

Szczegółowy zakres szkolenia:

Zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych sytuacjach, współdziałania w grupie podczas pracy, zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, nawiązywanie i podtrzymywanie konwersacji, rozpoznawanie formy komunikacji pozawerbalnej, dostrzeganie, rozpoznawanie i nazywanie własnych oraz cudzych uczuć,

 1. Warunki współpracy:
  1. Umowa cywilno - prawna.
  2. Termin realizacji szkolenia: 25-26.05.2017.
  3. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego.
  4. Ilość grup: 2 grupy.
  5. Ilość uczestników: do 13 osób na grupę.
  6. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 16h – 8 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
  7. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.
  8. Nie ma możliwości składania ofert cząstkowych - Wykonawca musi zrealizować szkolenie dla dwóch grup.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.
 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia
 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-       zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.brzeznica.pl oraz www.bip.malopolskie.pl/ugbrzeznica

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego
 1. Centrum Szkoleń Wielozawodowych ”DELTA” -wpłynęło 17.05.2017, godzina 8.50, koszt za godzinę 44,14 zł. – powyżej 5 szkoleń
 2. LOGOS Centrum Edukacyjne – wpłynęło 17.05.2017, godzina 8.28, koszt za godzinę 76,00 zł. brak informacji dotyczącej ilości zrealizowanych szkoleń.
 3. ACCORDO Michał Rokosz, wpłynęło 16.05.2017, koszt za godzinę 123,00 zł. powyżej 5 szkoleń.
 1. Spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenia zawarte w ramach ofert potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu wszystkich oferentów.

 1. Kryteria wyboru ofert:
 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 2. cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90
 1. doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń– 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

WYBÓR WYKONAWCY

 1. Centrum Szkoleń Wielozawodowych ”DELTA” – 90 + 10 = 100
 2. LOGOS Centrum Edukacyjne – 52,27 + 0 = 52,27 pkt.
 3. ACCORDO Michał Rokosz, 39,73 + 10 = 49,73 pkt.

Wybrana została oferta Centrum Szkoleń Wielozawodowych ”DELTA”. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

Protokół sporządzono w dniu 18.05.2017

Kierownik GOPS

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170