!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Zarządzenie Nr 0151 – 247 /2009

Zarządzenie Nr 0151 – 247 /2009

Zarządzenie Nr 0151 – 247 /2009

============================

Wójta Gminy Brzeźnica

z dnia 13 maja 2009 roku

w sprawie :

powołania na terenie Gminy Brzeźnica obwodowych komisji wyborczych celem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
7 czerwca 2009 roku.

 

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza

do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2004 roku Nr 25 poz. 219 ze zmianami), w związku
z 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku Nr 190 poz. 1360 ze zmianami)

WÓJT GMINY BRZEŹNICA

ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Powołać na terenie Gminy Brzeźnica obwodowe komisje wyborcze celem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
7 czerwca 2009 roku.

§ 2

Ustalić następujące składy osobowe obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia :

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w BRZEŹNICY

Lp.

Nazwisko i imię

Nazwa komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

BAŁAZY Marta

KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy - SLD

CZUBAK Ewelina

KW Libertas

CZUBAK Małgorzata

KW Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

GALOS Agnieszka

KW Polska Patriotyczna

KORNAŚ Kinga

KW Platforma Obywatelska

KURDAS Elżbieta

KW Prawo i Sprawiedliwość

PACUŁT Dorota

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

RADWAN Marcel

KKW Porozumienie Dla Przyszłości „Centrolewica”

LANG Anna

wskazana przez Wójta Gminy Brzeźnica

 

 

2. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 w MARCYPORĘBIE

Lp.

Nazwisko i imię

Nazwa komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

JASKIERNIA Maria

KW Platforma Obywatelska

MEDOŃ Sabina

KW Libertas

MŁYNEK Grzegorz

KW Prawo i Sprawiedliwość

RADWAN Elżbieta

KKW Porozumienie Dla Przyszłości „Centrolewica”

SAJDAK Jan

KW Polska Patriotyczna

SPISAK Agnieszka

KW Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

WOJTAS Urszula

KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy - SLD

ŻMUDA Franciszek

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

KORUS Krystyna

wskazana przez Wójta Gminy Brzeźnica

 

3. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 w TŁUCZANI

Lp.

Nazwisko i imię

Nazwa komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

GARLEJ Remigiusz

KW Polska Patriotyczna

MAJ Dominika

KW Libertas

MŁYNEK Janina

KW Prawo i Sprawiedliwość

PRZEBINDA Krystyna

KW Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

PRZYSTAŁ Monika

KW Platforma Obywatelska

ŚWIĄTEK Mariusz

KKW Porozumienie Dla Przyszłości „Centrolewica”

WARMUZ Tadeusz

KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy - SLD

ŻMUDA Karolina

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

KUTERMAK Agnieszka

wskazana przez Wójta Gminy Brzeźnica

 

 

4. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 w PASZKÓWCE

Lp.

Nazwisko i imię

Nazwa komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

BOBULA Stanisław

KKW Porozumienie Dla Przyszłości „Centrolewica”

CHOLEWA-CIEMIERA Maria

KW Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

CIAPA Artur

KW Polska Patriotyczna

EWIAK Waldemar

KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy - SLD

GALOS Zofia

KW Platforma Obywatelska

HYRLICKA Joanna

KW Libertas

MĄDRY Dorota

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

MŁYNEK Justyna

KW Prawo i Sprawiedliwość

DUTKA Barbara

wskazana przez Wójta Gminy Brzeźnica

 

 

5. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 w ŁĄCZANACH

Lp.

Nazwisko i imię

Nazwa komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

GAJOS Renata

KW Platforma Obywatelska

JANKOWSKA Justyna

KW Libertas

KLIMECZKO Zofia

KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy - SLD

KRĘŻOŁEK Katarzyna

KW Prawo i Sprawiedliwość

KUTERMAK Wiesława

KW Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

ORGAL Franciszek

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

SZCZERKOWSKA Karolina

KKW Porozumienie Dla Przyszłości „Centrolewica”

WOŁEK Beata

KW Polska Patriotyczna

CHMIELOWSKA Beata

wskazana przez Wójta Gminy Brzeźnica

 

 

6. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 w SOSNOWICACH

Lp.

Nazwisko i imię

Nazwa komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

BOROŃ- ŁĘCKA Anna

KKW Porozumienie Dla Przyszłości „Centrolewica”

BROŻEK Renata

KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy - SLD

KURDAS Tomasz

KW Prawo i Sprawiedliwość

ŁĘCKI Adam

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

SAŁACIAK Wiesława

KW Polska Patriotyczna

SPISAK Wojciech

KW Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

WOŹNICZKA Dorota

KW Platforma Obywatelska

ZYBEK Rafał

KW Libertas

NICIEWICZ Małgorzata

wskazana przez Wójta Gminy Brzeźnica

7. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 7
w CRZĄSTOWICACH

Lp.

Nazwisko i imię

Nazwa komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

BACA Jolanta

KW Prawo i Sprawiedliwość

GRZEBINOGA Magdalena

KW Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

GRZEBINOGA Maria

KW Libertas

HELIŃSKA Magdalena

KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy - SLD

SZCZERKOWSKA Anna

KKW Porozumienie Dla Przyszłości „Centrolewica”

ŚWIĘTEK Justyna

KW Platforma Obywatelska

ZYBEK Stanisława

KW Polska Patriotyczna

ŻMUDA Tadeusz

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

CAŁUS Elżbieta

wskazana przez Wójta Gminy Brzeźnica

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170