!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik Przetargu - dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Brzeźnica

 

WYNIK PRZETARGU

 

Gmina Brzeźnica - Urząd Gminy w Brzeźnicy, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zmian.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz i odwóz dzieci do szkół na terenie Gminy Brzeźnica od 02.01.2017 do 22.12.2017 na podstawie zakupu biletów miesięcznychzłożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu :

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy / adres/

 

Punkty kryterium „Wiek pojazdu”

12%

Serwis ( czas podstawienia pojazdu zastępczego)

3%

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

1.

Firma Transportowo Usługowa „F.T.U.” Magdalena Jakubas

Biadoliny Radłowskie 236, 32-828 BIADOLINY SZLACECKIE

82,74

10

3

95,74

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o. o. 43-200 PSZCZYNA ul. Wodzisławska 2

78,29

10

3

91,29

3

MAL-BUS Malik Ewa, Malik Konrad Spółka Jawna

Czułów 16 , 32-060 LISZKI

85,00

0

3

88,00

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, którą złożyła,Firma Transportowo Usługowa „F.T.U.” Magdalena Jakubas Biadoliny Radłowskie 236, 32-828 BIADOLINY SZLACECKIE

- z ceną brutto 142.176,00 zł.,

- rok produkcji autokarów 2016-2006 – 2 autokary, rok produkcji autokarów 2005-2000 – 2 autokary,

- Serwis – czas podstawienia autokaru zastępczego 29 minut.

 

Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnia warunki i wymagania zamawiającego określone w SIWZ.

Oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. Cena za całość zamówienia   - 85% uzyskując w tym kryterium 82,74 pkt., Kryterium rok produkcji autokarów 12% uzyskując w tym kryterium 10,00 pkt., Czas podstawienia autokaru zastępczego 3% uzyskując w tym kryterium 3,00 pkt. co daje w sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie – 95,74 pkt.

Zamawiający nie wykluczył z postępowania w tym zadaniu żadnego Wykonawcy.

Zamawiający nie odrzucił w tym zadaniu żadnej oferty

 

Otrzymują :

 

  1. Firma Transportowo Usługowa „F.T.U.” Magdalena Jakubas Biadoliny Radłowskie 236, 32-828 BIADOLINY SZLACECKIE
  2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o. o. 43-200 PSZCZYNA ul. Wodzisławska 2
  3. MAL-BUS Malik Ewa, Malik Konrad Spółka Jawna Czułów 16 , 32-060 LISZKI
  4. Tablica ogłoszeń Zamawiającego
  5. a/a

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170