!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik zapytania ofertowego - trening analizowania sytuacji społecznej

 

GOPS2

 

Projekt „Nowe możliwości – nowe szanse” w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0016/15

Brzeźnica 25.11.2016

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Nowe możliwości – nowe szanse” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy z zakresu: Trening analizowania sytuacji społecznej.

Szczegółowy zakres szkolenia:

Trening analizowania sytuacji społecznej : polega na analizowaniu problematycznych trudnych sytuacji interpersonalnych pod katem rozpoznawania celów ich uczestników, reguł społecznych obowiązujących w danej sytuacji, ról, które są w niej stosowane, umiejętności wymaganych w danej sytuacji społecznej i sekwencji działań umożliwiających osiągnięcie celów.

 1. Warunki współpracy:
 1. Umowa cywilno - prawna.
 2. Termin realizacji szkolenia: 29-30.11.2016.
 3. Miejsce realizacji szkolenia: Pomieszczenia udostępnione przez Zamawiającego na terenie gminy Brzeźnica.
 4. Ilość grup: 1 grupa.
 5. Ilość uczestników: do 6 osób na grupę.
 6. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 16h – 8 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
 7. Zamawiający finansuje wyżywienie dla trenera – przerwa kawowa oraz obiad.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.
 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia
 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

- zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.bip.malopolskie.pl/ugbrzeznica

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego
 1. Centrum Szkoleń Wielozawodowych ”DELTA” - wpłynęło 18.11.2016, godzina 8.49, koszt za godzinę 38,99 zł. – powyżej 5 szkoleń
 2. ,,EMPATIA" Terapia i Szkolenia Adam Bugiel – wpłynęło 18.11.2016 godzina 8.55, koszt za godzinę 38,00 zł. – powyżej 5 szkoleń
 3. Na plus Kamila Szczyrek – wpłynęło 18.11.2016 godzina 8.54, koszt za godzinę 50,00 zł., powyżej 5 szkoleń,
 4. Joanna Dejko – wpłynęło 18.11.2016 godzina 7.45, koszt za godzinę 48,00 zł., powyżej 5 szkoleń,
 5. MORE & BETTER – wpłynęło 14.11.2016, koszt za godzinę 153,75 zł. powyżej 5 szkoleń.

Kryteria wyboru ofert:

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 2. cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90
 1. doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń – 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

WYBÓR WYKONAWCY

 1. Centrum Szkoleń Wielozawodowych ”DELTA” – 87,72 + 10 = 97,72 pkt,
 2. ,,EMPATIA" Terapia i Szkolenia Adam Bugiel – 90 + 10 = 100
 3. Na plus Kamila Szczyrek – 68,4 + 10 = 78,40 pkt,
 4. Joanna Dejko – 71,25 + 10 = 81,25 pkt
 5. MORE & BETTER – 22,24 + 10 = 32,24 pkt.

Wybrana została ofeta firmy EMPATIA. Oferta uzyskała największą ilość punktów.

Protokół sporządzono w dniu 25.11.2016

Kierownik GOPS

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170