!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Zapytanie ofertowe - realizacja usługi restauracyjnej w ramach projektu

GOPS2

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe możliwości – nowe szanse” poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0016/15

 

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ
Realizacja usługi restauracyjnej w ramach projektu

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja usługi restauracyjnej w ramach projektu w terminie 29-30.11.2016 dla 7 osób

Szczegółowy zakres usługi:

  1. Obiad: Zupa, drugie danie, deser, napój (kompot lub sok lub woda mineralna).
  2. Przerwa kawowa: kawa/herbata, ciasteczka, woda mineralna / soki.

W trakcie szkolenia każdemu uczestnikowi szkolenia będzie przysługiwał zestaw: obiad oraz 1 przerwa kawowa dziennie.

Obiad o godzinie 13.45. Przerwa kawowa od godziny 11.15 do godziny 11.30.

Miejsce realizacji na udostępnione przez Zamawiającego na terenie gminy Brzeźnica.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  1. Należy podać cenę netto i brutto, zgodnie z następującą specyfikacją:

Obiad za osobę …….. zł

Przerwa kawowa za osobę ….. zł

  1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
  2. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
  3. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).
  4. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia.

 

Oferty należy przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub złożyć w siedzibie GOPS Brzeźnica, ul. Krakowska 111 – 34-114 Brzeźnica, do dnia 18.11.2016r. do godz. 9.00.

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170