!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Wynik zapytania ofertowego - trening nadawania komunikatów niewerbalnych

GOPS2

 

Projekt „Nowe możliwości – nowe szanse” w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0016/15

Brzeźnica 09.11.2016

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Nowe możliwości – nowe szanse” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy z zakresu: Trening nadawania komunikatów niewerbalnych.

Szczegółowy zakres szkolenia:

Trening nadawania komunikatów niewerbalnych: polegający na doskonaleniu umiejętności przekazywania informacji, głównie o postawach interpersonalnych, w tym dominacji, życzliwości, przy wykorzystaniu mimiki, tonu głosu, gestów, postawy ciała i sposobu wykorzystywania przestrzeni osobiste.

 1. Warunki współpracy:
 1. Umowa cywilno - prawna.
 2. Termin realizacji szkolenia: 17-18.11.2016.
 3. Miejsce realizacji szkolenia: Ośrodek zapewniony przez Zamawiającego.
 4. Ilość grup: 1 grupa.
 5. Ilość uczestników: do 15 osób na grupę.
 6. Ilość godzin szkoleniowych na grupę: 16h – 8 godzin dziennie – godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.
 7. Zamawiający finansuje nocleg oraz wyżywienie dla trenera.

W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni:

 1. Materiały dla uczestników szkolenia.
 2. Sprzęt potrzebny do realizacji szkolenia
 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

W ramach procesu wyboru wykonawcy usługi przeprowadzono następujące działania:

-       zamieszczono rozeznanie dostępnej oferty na stronie internetowej www.bip.malopolskie.pl/ugbrzeznica

 1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego
 1. Centrum Szkoleń Wielozawodowych ”DELTA” - wpłynęło 07.11.2016, godzina 8.53, koszt za godzinę 36,79 zł. – powyżej 5 szkoleń
 2. Przemysław Kubów- wpłynęło 07.11.2016 godzina 03.99, koszt za godzinę133 zł. – powyżej 5 szkoleń
 3. Anna Jeglińska PROGENJA, wpłynęło 06.11.2016, kost za godzinę 68,40 zł. – powyżej 5 szkoleń – Brak wymaganych oświadczeń
 4. Jolanta Kawaler AMPULS-actio, wpłynęło 06.11.2016, koszt za godzinę 110,00 zł.
 5. Rafał Leśniewski Rales Group, wpłynęło 06.11.2016, koszt za godzinę 212,00 zł. – powyżej 5 szkoleń.
 6. Anna Krajewska, wpłynęło 05.11.2016, koszt za godzinę 180,00 zł – powyżej 5 godzin szkoleń.

Kryteria wyboru ofert:

 1. W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
 2. cena usługi brutto - 90 % - liczba możliwych do uzyskania punktów = 90
 1. doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń – 10% - liczba możliwych do uzyskania punktów = 10

WYBÓR WYKONAWCY

 1. Centrum Szkoleń Wielozawodowych ”DELTA” – 90 + 10 = 100 pkt
 2. Przemysław Kubów- 24,90 + 10 = 34,90 pkt
 3. Jolanta Kawaler AMPULS-actio, 30,10 + 10 = 40,10 pkt
 4. Rafał Leśniewski Rales Group, 15,62 + 10 = 25,62.
 5. Anna Krajewska, 18,40 + 10 = 28,40 pkt.

Protokół sporządzono w dniu 09.11.2016

Kierownik GOPS …………………………………………………

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170