!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ

ZI-341-67/2009 Brzeźnica , dnia 29.04.2009 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ

WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTEPOWANIA

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

 

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie : ”Remont drogi gminnej w Sosnowicach nr 04 „Na Stawki” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

wpłynęły 3 oferty, z których wybrano ofertę nr 3 firmy :

REJON UTRZYMANIA I BUDOWY DRÓG Sp z o. o.

ul. Lucjana Rydla 57

30-130 KRAKÓW

za kwotę ofertową :

113.904,00 + 22% pod Vat 25.058,88 = 138.962,88

 

Jest to najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 100 pkt

 

Oferta nr 1 Firmy :

REJON ROBÓT DROGOWYCH „DROG-BUD”

32-566 ALWERNIA , ul. Karola Olszewskiego 23

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 93,72 pkt

 

Oferta nr 2 Firmy :

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH Sp z o.o.

34-100 WADOWICE , ul. Kochanowskiego 1

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 89,82 pkt

 

Ilość ofert złożonych - 3

Wykluczono z postępowania – 0

 

 

 

 

Do wiadomości za potwierdzeniem odbioru :

1.REJON UTRZYMANIA I BUDOWY DRÓG Sp z o. o.

ul. Lucjana Rydla 57, 30-130 KRAKÓW

2.REJON ROBÓT DROGOWYCH „DROG-BUD”

32-566 ALWERNIA , ul. Karola Olszewskiego 23

3. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH Sp z o.o.

34-100 WADOWICE , ul. Kochanowskiego 1

4.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170