!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Unieważnienie Wyboru Oferty i Postępowania - Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Nowych Dworach

 

Unieważnienie Wyboru Oferty i Postępowania
W TYRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO

 

Informacja w sprawie unieważnienia wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 18.05.2016 r. na „Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Nowych Dworach”

Uzasadnienie:

Z uwagi na odstąpienie Wykonawcy od podpisania umowy i zmianę terminu realizacji prac.

 

W związku z powyższym, w celu zachowania konkurencyjności i zapewnienia jednakowej oceny ofert przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzone ponownie. 

 

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170