!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ : Dostawa energii elektrycznej

O G Ł O S Z E N I E

ZI-341-51/2009 Brzeźnica , dnia 21.04.2009 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ

WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTEPOWANIA

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie : ”Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków administrowanych przez Urząd Gminy Brzeźnica i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeźnica”

wpłynęły 2 oferty, z których wybrano ofertę nr 1 firmy :

ENERGA OBRÓT S.A.

ul. Mikołaja Reja 29

80-870 GDAŃSK

za cenę jednostkową netto C11 (całodobowa) 0,2922 + 22% pod Vat = 0,3565

za cenę jednostkową netto C12b (dzienna) 0,3428 + 22% pod Vat = 0,4182

za cenę jednostkową netto C12B (nocna) 0,2364 + 22% pod Vat = 0,2884

 

Jest to najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 100 pkt

 

Oferta nr 2 Firmy :

PKP Energetyka S.A.

ul. Hoża 63/67

00-681 WARSZAWA

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 92,85 pkt

 

 

 

Ilość ofert złożonych - 2

Wykluczono z postępowania – 0

 

 

 

 

Do wiadomości za potwierdzeniem odbioru :

1.ENERGA OBRÓT S.A.

ul. Mikołaja Reja 29

80-870 GDAŃSK

2.PKP Energetyka S.A.

ul. Hoża 63/67

00-681 WARSZAWA

3.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170