!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ

O G Ł O S Z E N I E

ZI-341-43/2009 Brzeźnica , dnia 07.04.2009 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ

WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTEPOWANIA

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie : ”Wykonanie dokumentacji projektowej odnowy centrum wsi Brzeźnica dotyczącej zagospodarowania przestrzeni publicznej placu centrum wsi oraz przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Spichlerza na obiekt o funkcji kulturalno - rekreacyjnej w Brzeźnicy”, wpłynęło 14 ofert, z których wybrano ofertę nr 14 firmy :

LINIA ARCHITEKCI BRUZDA MĘTEL

ul. Halczyna 25/1

30-086 KRAKÓW

za kwotę ofertową :

 

Cena netto 42.000,00 + 9.240,00 podatek VAT = 51.240,00 PLN

Jest to najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 100 pkt

 

Oferta nr 1 Firmy :

BM art Projekt

ul. Stradomaszowska 30/53, 25-315 KIELCE

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 25,76 pkt

 

Oferta nr 2 Firmy :

AVASTUDIO Miłosz Łucki

ul. Solna 53, 32-020 WIELICZKA

Zamawiający postanawia :wykluczyć z postępowania przetargowego ofertę Wykonawcy „AVASTUDIO”.

Oferta nr 3 Firmy :

ABM Wycena Nieruchomości, Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy

ul. Lipowa 65, 44-100 GLIWICE

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 36,84 pkt

 

Oferta nr 4 Firmy :

ARCHITEKTOR SP. Z O.O. Biuro Studiów i Projektów Budownictwa

ul. Szczurkiewiczów 11, 60-184 POZNAŃ

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 60,86 pkt

 

Oferta nr 5 Firmy :

PRACOWNIA PROJEKTÓW Robert Wójcik

ul. Zygmuntowska 29/15

31-314 KRAKÓW

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 62,22 pkt

 

 

Oferta nr 6 Firmy :

Mott MacDonald Limited Sp. Z o .o.

Oddział w Polsce

ul. Waliców 11, 00-851 WARSZAWA

ul. Walerego Sławka 3a , 30-633 KRAKÓW

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 40,00 pkt

 

Oferta nr 7 Firmy :

Biuro Usług Projektowych ARCHITEKTONIKA

ul. Orkana 84d, 42-200 CZĘSTOCHOWA

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 56,98 pkt

 

Oferta nr 8 Firmy :

AA_STUDIO ADRIAN STASZCZYSZYN

al. Kasztanowa 14a, 53-125 WROCŁAW

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 12,42 pkt

 

Oferta nr 9 Firmy :

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11

oś. Akademickie 5/48, 31-866 KRAKÓW

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 54,54 pkt

 

Oferta nr 10 Firmy :

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego

ul. Sobieskiego 2, 40-082 KATOWICE

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 20,00 pkt

 

Oferta nr 11 Firmy :

Pracownia Konserwacji Zabytków „ARKONA”

pl. Sikorskiego 3/8, 31-115 KRAKÓW

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 28,76 pkt

 

Oferta nr 12 Firmy :

TENIA

ul. Starowiślna 75, 31-052 KRAKÓW

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 31,75 pkt

 

Oferta nr 13 Firmy :

„ARKONA” Janusz Kotula

ul. Wierzbowa 3, 41-908 BYTOM

otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 20,00 pkt

 

 

 

 

Ilość ofert złożonych - 14

Wykluczono z postępowania – 1

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości za potwierdzeniem odbioru :

1.BM art Projekt

ul. Stradomaszowska 30/53, 25-315 KIELCE

 

2.AVASTUDIO Miłosz Łucki

ul. Solna 53, 32-020 WIELICZKA

 

3.ABM Wycena Nieruchomości, Projektowanie Architektoniczne Anna i Bartosz Michalscy

ul. Lipowa 65, 44-100 GLIWICE

 

4.ARCHITEKTOR SP. Z O.O. Biuro Studiów i Projektów Budownictwa

ul. Szczurkiewiczów 11, 60-184 POZNAŃ

 

5.PRACOWNIA PROJEKTÓW Robert Wójcik

ul. Zygmuntowska 29/15, 31-314 KRAKÓW

 

6.Mott MacDonald Limited Sp. Z o .o. Oddział w Polsce

ul. Waliców 11, 00-851 WARSZAWA

ul. Walerego Sławka 3a , 30-633 KRAKÓW

 

7.Biuro Usług Projektowych ARCHITEKTONIKA

ul. Orkana 84d, 42-200 CZĘSTOCHOWA

 

8.AA_STUDIO ADRIAN STASZCZYSZYN

al. Kasztanowa 14a, 53-125 WROCŁAW

 

9.PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11

oś. Akademickie 5/48, 31-866 KRAKÓW

 

10.Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego

ul. Sobieskiego 2, 40-082 KATOWICE

 

11.Pracownia Konserwacji Zabytków „ARKONA”

pl. Sikorskiego 3/8, 31-115 KRAKÓW

 

12.TENIA

ul. Starowiślna 75, 31-052 KRAKÓW

 

13.„ARKONA” Janusz Kotula

ul. Wierzbowa 3, 41-908 BYTOM

 

14.LINIA ARCHITEKCI BRUZDA MĘTEL

ul. Halczyna 25/1, 30-086 KRAKÓW

 

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170