!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Zajęcia profilaktyczne w świetlicach – uzależnienia wirtualne

IMG 4851 wiad

W czwartek 13 lutego 2014 roku w Placówkach Wsparcia Dziennego – świetlicach w Sosnowicach, Bachorowicach, Tłuczani i Łączanach odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące wirtualnych uzależnień przeprowadzone przez koordynator GKRPA Edytę Babską.

 

 

 

 

 

 

 

Uzależnienie od komputera lub sieci internetowej polega na niekontrolowanym korzystaniu z komputera bądź z Internetu w taki sposób, który powoduje szkody w różnych sferach życia: fizycznej, psychicznej, społecznej czy ekonomicznej.

Kimberly Young, pionierka badań nad uzależnieniem od komputera i sieci internetowej, stwierdziła, że osoby uzależnione spędzają przy komputerze średnio 35 godzin tygodniowo, nie wliczając w to czasu wynikającego z zatrudnienia.

Wyróżniła też pięć podtypów uzależnienia, tj.:

 • erotomanię internetową – np. oglądanie filmów i zdjęć o charakterze pornograficznym, uczestniczenie w dyskusjach o tematyce seksualnej itp.,
 • socjomanię internetową, czyli uzależnienie od internetowych kontaktów społecznych np. uczestniczenie w grupach dyskusyjnych, które zastępują kontakty z rodziną i przyjaciółmi,
 • uzależnienie od sieci internetowej - np. uzależnienie od gier hazardowych, od gier sieciowych, od operacji giełdowych poprzez internet, od aukcji czy zakupów online,
 • przeciążenie informacyjne – czyli przymus pobierania informacji – np. poszukiwanie nowych informacji, przeszukiwanie baz danych,
 • uzależnienie od komputera – przymus przebywania przy włączonym komputerze, nie koniecznie korzystanie z internetu, np. uzależnienie od gier komputerowych.

Do tych podtypów można dodać jeszcze uzależnienie od blogów polegające na śledzeniu historii życia opisywanych na stronach internetowych lub opisywaniu własnych historii. Hakerstwo również można traktować jako formę uzależnienia od Internetu.

W rozwoju uzależnienia od Internetu, można wyróżnić następujące po sobie etapy:

 1. zetknięcie się i zafascynowanie Internetem jako nowością, poznawanie jego możliwości, „wejście” w nową rzeczywistość, poczucie „więzi z całym światem” czy „braku granic”,
 2. zwrócenie uwagi na fakt, że korzystanie z Internetu ułatwia odprężenie się i pomaga w zredukowaniu dyskomfortu (napięcia psychicznego, poczucia samotności itp.),
 3. coraz częstsze korzystanie z Internetu , aby regulować swoje stany emocjonalne,
 4. narastające ograniczanie kontaktów z bliskim otoczeniem na rzecz kontaktów wirtualnych,
 5. odczuwanie dyskomfortu w sytuacjach braku dostępu do Internetu,
 6. pojawienie się problemów społecznych, zdrowotnych, finansowych itp., których mają związek z korzystaniem z Internetu.

Kimberly Young, jako pierwsza zaproponowała, aby uzależnienie od Internetu potraktować jako chorobę. Zdaniem autorki, udzielenie twierdzącej odpowiedzi na pięć spośród ośmiu pytań przemawia za istnieniem uzależnienia od Internetu.

Oto pytania:

 1. Czy czuje się Pan/i zaabsorbowana/y Internetem do tego stopnia, że ciągle rozmyśla o odbytych sesjach internetowych i/lub nie może doczekać się kolejnych sesji?
 2. Czy odczuwa Pan/i potrzebę zwiększenia ilości czasu spędzanego w Internecie, aby uzyskać większe zadowolenie (mieć więcej satysfakcji)?
 3. Czy podejmował/a Pan/i wielokrotnie nieudane próby kontrolowania, ograniczania lub zaprzestania korzystania z Internetu?
 4. Czy odczuwał/a Pan/i wewnętrzny niepokój, miał/a nastrój depresyjny albo był/a rozdrażniona/y wówczas, kiedy próbował/a Pan/i ograniczać lub przerwać korzystanie z Internetu?
 5. Czy zdarza się Pani/Panu spędzać e Internecie więcej czasu niż było pierwotnie zaplanowane?
 6. Czy kiedykolwiek ryzykował/a Pan/i utratą bliskiej osoby, ważnych relacji z innymi ludźmi, pracy, nauki albo kariery zawodowej w związku ze spędzaniem zbyt dużej ilości czasu w Internecie?
 7. Czy kiedykolwiek skłamał/a Pan/i swoim bliskim, terapeutom albo komuś innemu w celu ukrycia swojego nadmiernego zainteresowania Internetem?
 8. Czy używa Pan/i Internetu w celu ucieczki od problemów, albo w celu uniknięcia nieprzyjemnych uczuć (np. poczucia bezradności, poczucia winy, niepokoju lub depresji)?

Jeżeli przeważają odpowiedzi twierdzące na postawione wyżej pytania lub osoby bliskie i życzliwe sygnalizują, że czas spędzany przy komputerze wymyka się spod kontroli, należy zdecydować się na wizytę u specjalisty.

Podobnie jak w przypadku innych uzależnień, podstawową formą leczenia jest psychoterapia. W leczeniu uzależnienia od komputera lub od sieci najistotniejsza jest zmiana sposobu korzystania z nich, gdyż we współczesnym świecie nie możliwe jest całkowite unikanie kontaktu z nimi, gdyż potrzebne są w związku z pracą czy nauką.

Davis (2001) zaproponował, aby podczas leczenia stosować 10 wspomagających je zasad:

 1. usytuować komputer w miejscu uniemożliwiającym izolowanie się od otoczenia,
 2. korzystać z komputera w obecności innych osób,
 3. zmieniać pory korzystania z Internetu (komputera) oraz robić przerwy,
 4. odnotowywać codziennie swoje wszystkie aktywności (w tym czas spędzany przy komputerze),
 5. nie używać w sieci pseudonimów,
 6. rozmawiać o swoim problemie z bliskimi i znajomymi,
 7. wykonywać ćwiczenia fizyczne,
 8. robić stopniowo coraz dłuższe przerwy w korzystaniu z Internetu (komputera),
 9. starać się kontrolować swoje myśli dotyczące Internetu,
 10. stosować techniki relaksacyjne.

Zmiana rytmu korzystania z sieci, tj. więcej krótszych, a mniej dłuższych sesji, może być bardzo korzystna przy leczeniu.

Rady dla rodziców

 • komputer z którego korzysta dziecko powinien znajdować się pomieszczeniu pod kontrolą rodziców,
 • rodzice powinni obserwować, czy komputer nie zastępuje dziecku kontaktu z rodziną, zabawy z rówieśnikami, czytania książek czy uprawiania sportu,
 • dziecko powinno mieć możliwość rozwijania różnych zainteresowań (taniec, sport, gra na instrumencie, warsztaty malarskie),
 • dobry kontakt z dzieckiem, rozmowy, spędzanie wspólnie z dzieckiem wolnego czasu.

Prezentujemy pełną wersję filmu będącego częścią projektu społecznego „Wyloguj się do życia” >> zobacz

 

Materiał filmowy : Uzależnienie - czas, którego nie odzyskamy >> zobacz

 

galeriaGaleria Fotograficzna >>> zobacz

 

Edyta Babska

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170