!!! UWAGA !!!
Jesteś na stronie
archiwum.brzeznica.pl

 

Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie dane Archiwalne od 2009 roku do 25.04.2018r.

Z dniem 01.05.2018r. wszystkie aktualne informacje zamieszczane są pod adresem brzeznica.pl oraz brzeźnica.pl

 

 

!!!   WERSJA ARCHIWALNA   !!!

 

Współpraca kluczem do sukcesu

Unia Eu

Działacze Ludowego Klubu Sportowego „Dąb” Paszkówka z wielkim zapałem i zaangażowaniem działają nie tylko w sferze sportowej, ale również w celu promocji i rozwoju Gminy Brzeźnica poprzez popularyzację jej walorów turystyczno - rekreacyjnych.

 

 

 

 

Przedstawiciele LKS-u chcąc zagospodarowaćteren nadbrzeża łowiska „Pod Dębem” oraz zapewnićlepszy komfort uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach rekreacyjno - sportowych w ubiegłym roku skorzystali z możliwości pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej. W ramach ogłoszonych naborów za pośrednictwem Stowarzyszenia „Doliny Karpia” złożyli dwa wnioski.

Obraz 074 Gmina wspierała działaczy w zakresie konsultacyjno – doradczym, a udzielone rekomendacje pomogły w uzyskaniu pozytywnej oceny projektów. Efektem wspólnych działań było podpisanie w dniu 22.10.2013r. przez W-ce Prezesa ds. organizacyjnych Krzysztof Wyrobę oraz Członka Zarządu Wiesława Jaskułę pierwszej umowy o dofinansowanie projektu pn.: ”Zakup infrastruktury technicznej w postaci trybun na nadbrzeże stawu "Pod Dębęm" w Paszkówce”.W ramach tego przedsięwzięcia klub sportowy wykona cztero rzędowe trybuny na łączną liczbę ok. 98 miejsc siedzących, które umożliwią w lepszych warunkach gromadzić się publiczności zapewniając komfort oglądania organizowanych wydarzeń.

Kolejną umowę o dofinansowanie podpisali w dniu 20.12.2013r. Prezes LKS-u Piotr Zawiła oraz W-ce Prezes ds. sportowych Sławomir Dyrga . Operacja pn. „Przebudowa wiaty i wykonanie alejek spacerowych nad "Łowiskiem pod Dębem” w Paszkówce”polegać będzie przede wszystkim na zagospodarowaniu potencjału zbiorników wodnych oraz zapewnieniu komfortu wygodnego uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach dla coraz liczniejszej publiczności odwiedzającej rekreacyjno sportowe tereny z łowiskiem "Pod Dębem".W ramach projektu przewiduje się przebudowę wiaty oraz wykonanie alejek spacerowych na terenie łowiska.

 

Niebawem wykonanie zamierzeń inwestycyjnych ukarze wyjątkowy charakter tego terenu. Realizacja planów klubu sportowego przyczyni się zarówno do poprawy, jakości życia mieszkańców jak i do podniesienia poziomu estetyki obszaru. Dzięki tym przedsięwzięciom w Paszkówce powstanie ogólnodostępna baza do integracji społecznej. Najbardziej docenią to przedsięwzięcie wszyscy miłośnicy uprawiania sportu i wędkarze.

 

malownicza1

Zebraliśmy dla Państwa archiwalne numery gazety „Taka Malownicza Gmina”. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Przejdź do archiwum

 

SZL_MAL_170